Графици на дейности за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Начало » Учебници » Графици на дейности за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти


Образци-заявки за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти


График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година

(публ. на 28.02.2020 г.)

Заповед № РД09-541/ 27.02.2020 г. за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година

 1. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година – Приложение № 1
 2. Образец на заявка за познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група за учебната 2020/2021 година – Приложение № 2
 3. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група за учебната 2020/2021 година – Приложение № 3
 4. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за I клас за учебната 2020/2021 година – Приложение № 4
 5. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за II клас за учебната 2020/2021 година – Приложение № 5
 6. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за III клас за учебната 2020/2021 година – Приложение № 6
 7. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за IV клас за учебната 2020/2021 година – Приложение № 7
 8. Образец на заявка за учебници за V клас за учебната 2020/2021 година – Приложение № 8
 9. Образец на заявка за учебници за VI клас за учебната 2020/2021 година – Приложение № 9
 10. Образец на заявка за учебници за VII клас за учебната 2020/2021 г. – Приложение № 10
 11. Образец на заявка за учебни комплекти за I клас по специални учебни предмети за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух, за учебната 2020/2021 година – Приложение № 11
 12. Образец на заявка за учебни комплекти за II клас по специален учебен предмет за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух, за учебната 2020/2021 година – Приложение № 12
 13. Образец на заявка за учебни комплекти за III клас по специален учебен предмет за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух, за учебната 2020/2021 година – Приложение № 13
 14. Образец на заявка за познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ за учебната 2020/2021 година – Приложение № 14
 15. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ за учебната 2020/2021 година – Приложение № 15
 16. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в I клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 16
 17. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в II клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 17
 18. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в III клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 18
 19. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в IV клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 19
 20. Образец на заявка за учебници за учениците в V клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 20
 21. Образец на заявка за учебници за учениците VI клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 21
 22. Образец на заявка за учебници за учениците в VII клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература за учебната 2020/2021 година – Приложение № 22

Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2020/2021 година (публ. 06.03.2020 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“