Графици на дейности за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

Начало » Учебници » Графици на дейности за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти


Образци на заявки за познавателни книжки, учебници и учебни комплекти
Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти


График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за втора възрастова група за учебната 2021 – 2022 година (публ. 28.07.2021 г.)

Заповед № РД 09-1542/28.07.2021 г. за утвърждаване на:

1. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки за втора възрастова група за учебната 2021 – 2022 година

График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по учебен предмет родинознание за I клас за учебната 2021/2022 година (публ. 12.04.2021 г.)

Заповед № РД09-858/09.04.2021 г. за утвърждаване на:
1. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по учебен предмет родинознание за I клас - Приложение № 1;
2. Образец на заявка за учебни комплекти за първи клас по родинознание – Приложение № 2.

Линковете за достъп до одобрените учебни комплекти по учебен предмет родинознание за I клас

"Клет България" ООД
Родинознание за 1. клас, И. Мирчева: https://sales.anubis-bulvest.com/epub/Rodinoznanie/a1_rodinoznanie/index.html
Учебна тетрадка за 1. клас, И. Мирчева: https://sales.anubis-bulvest.com/epub/Rodinoznanie/a1_rodino_tetradka/index.html

"Клет България" ООД
Родинознание за 1. клас, Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Сточнова: https://sales.anubis-bulvest.com/epub/Rodinoznanie/b1_rodinoznanie/index.html
Учебна тетрадка за 1. клас, Ваня Петрова, Елка Янакиева, Йорданка Първанова, Радостина Сточнова: https://sales.anubis-bulvest.com/epub/Rodinoznanie/b1_rodino_tetradka/index.html

„Просвета Азбуки” ЕООД
Родинознание за 1. клас, Димитрина Гетова, Диана Русимова, Наталия Качамакова: https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/ZpSU4THGmm-867/864
Тетрадка по родинознание за 1. клас, Димитрина Гетова, Диана Русимова, Наталия Качамакова: https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/9yEa2W1y70-754/868

„Просвета Плюс” ЕАД
Учебник по родинознание за 1. клас, Емилия Василева, Силвия Цветанска:
https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/w4WoD7pP0M-809/863
Тетрадка по родинознание за 1. клас, Емилия Василева, Силвия Цветанска:
https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/Oza5myufib-1003/867 

„Просвета София” АД
Учебник по родинознание за 1. клас, Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова: https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/CwSorz5oy3-952/860
Тетрадка по родинознание за 1. клас, Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова: https://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/rlQ6wJ88Bo-839/866


График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух за учебната 2021/2022 година (публ. 29.03.2021 г.)

Заповед № РД09-790/29.03.2021 г. за утвърждаване на образец на заявки по класове и на график на дейностите за осигуяване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреден слух, за учебната 2021 – 2022 година
1. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – с увреден слух за учебната 2021/2022 година - Приложение № 1;
2. Образец на заявка за учебни комплекти за първи клас – Приложение № 2;
3. Образец на заявка за учебни комплекти за втори клас – Приложение № 3;
4. Образец на заявка за учебни комплекти за трети клас – Приложение № 4.


График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021/2022 година

(публ. 21.01.2021 г.)

Заповед № РД09-188/21.01.2021 г. за утвърждаване на график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021/2022 година

 1. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021/2022 година – Приложение № 1.
 2. Образец на заявка за познавателни книжки за втора възрастова група – Приложение № 2.
 3. Образец на заявка за познавателни книжки за трета възрастова група – Приложение № 3.
 4. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта възрастова група – Приложение № 4.
 5. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за I клас – Приложение № 5.
 6. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за II клас – Приложение № 6.
 7. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за III клас – Приложение № 7.
 8. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за IV клас – Приложение № 8.
 9. Образец на заявка за учебници за V клас – Приложение № 9.
 10. Образец на заявка за учебници за VI клас – Приложение № 10.
 11. Образец на заявка за учебнициза VII клас – Приложение № 11.
 12. Образец на заявка за познавателни книжки за втора възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ – Приложение № 12.
 13. Образец на заявка за познавателни книжки за трета възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ – Приложение № 13.
 14. Образец на заявка за познавателни книжки за четвърта възрастова група за децата, които се обучават в Европейските училища, по образователно направление „Български език и литература“ – Приложение № 14.
 15. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в I клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 15.
 16. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците във II клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 16.
 17. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в III клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 17.
 18. Образец на заявка за учебни комплекти за учениците в IV клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 18.
 19. Образец на заявка за учебници за учениците в V клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 19.
 20. Образец на заявка за учебници за учениците в VI клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 20.
 21. Образец на заявка за учебници за учениците в VII клас, които се обучават в Европейските училища, по учебния предмет български език и литература – Приложение № 21.
  (публ. 21.01.2021 г.)

Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021/2022 година (публ. 21.01.2021 г.)


 


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“