До 05.10.2018 г. Покана за предложения за допълване състава на ИС на ФНИ

Начало » Наука » Новини и събития » Архив » Архив 2018 » До 05.10.2018 г. Покана за предложения за допълване състава на ИС на ФНИ

Покана за предложения за допълване състава на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“

Поради освобождаването на проф. дхн Георги Николов Вайсилов като член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ възниква нуждата от избирането на нов член в научна област: химически науки до изтичане мандата на настоящия.

Министерството на образованието и науката отправя покана до ръководствата на висшите училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, националните центрове по проблемите на общественото здраве или други научни организации, както и до всички хабилитирани учени да отправят предложения за допълване състава на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“, съобразно чл. 11, ал. 3 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“.

Предложенията могат да се подават в деловодството на Министерството на образованието и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, партер - „Запад“, стая № 1, всеки работен ден от 09:00 до 18:30 часа с краен срок 05.10.2018 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“