521 Машиностроене, металообработване и металургия

Начало » Професионално образование » Държавни образователни стандарти (ДОС) » ДОС за придобиването на квалификация по професия » 521 Машиностроене, металообработване и металургия

 

ДОС за придобиването на квалификация по професия

521010 Машинен техник (публ. 29.09.2020 г.)

521090 Заварчик от област на образование "Техника" (публ. 10.06.2021 г.)

521100 Стругар от област на образование "Техника" (публ. 13.04.2021 г.)

521120 Леяр от област на образование "Техника" (публ. 12.05.2021 г.)

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“