До 15 март 2019 г. Стипендии за придобиване на магистърска или докторска степен в Република Корея

Начало » Документация » Конкурси » Студенти » Архив 2019 г. » До 15 март 2019 г. Стипендии за придобиване на магистърска или докторска степен в Република Корея

Информация
за конкурс за отпускане на стипендии за български граждани за придобиване на магистърска или докторска степен в Република Корея

Държавната агенция за международно образование на Република Корея обявява конкурс за отпускане на стипендии за български граждани за придобиване на магистърска или докторска степен в Република Корея.

През 2019 г. ще бъдат избрани 7 студенти от Република България, които имат желание да продължат образованието си в Република Корея.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и подават необходимите документи (на ръка или изпратени по куриер) в Посолството на Република Корея в срок до 17:30 ч. на 15 март 2019 г.

Резултатите за избраните кандидати, които са допуснати до интервю ще бъдат обявени седмица след приема на документи.

Подробна информация по отношение на начина на кандидатстване, необходимите документи и университетите в Република Корея може да бъде намерена на сайта на Посолството http://overseas.mofa.go.kr/bg-bg/brd и на сайта агенцията http://www.niied.go.kr/eng/main.do.

Информация за контакт с Посолство на Република Корея в София:
тел. 02/971 2181 или [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“