Архив

Начало » Учебници » Графици на дейности за осигуряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти » Архив


График на дейностите за осигуряване за безвъзмедно ползване на учебници и учебни комплекти за учениците от III клас, на учебници за учениците от VII клас, на учебници по учебните предмети испански език и  италиански език за учениците от V клас за учебната 2018/2019 година:

 1. Заповед № РД 09-1484/25.07.2018 г. за утвърждаване график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти 
 2. Приложение № 1 - График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД 09-1484/25.07.2018 г. на министъра на образованието и науката;

 3. Образец-заявка за учебници и учебни комплекти за учениците от IIІ клас;
 4. Образец на заявка за учебници за VII клас;
 5. Образец на заявка за учебници по учебните предмети испански език и италиански език за V клас;
 6. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти по учебния предмет български език и литература за учениците в III клас в Европейските училища;
 7. Образец на заявка за учебници по учебния предмет български език и литература за учениците в VII клас в Европейските училища

 8. Информация за издателствата, които ще разпространяват учебници и учебни комплекти за учениците в III клас и в VII клас и учебници по испански език и италиански език за V клас за учебната 2018/2019 година.

График на дейностите за осигуряване на познавателни книжки за трета и четвърта подготвителна възрастова група за учебната 2018/2019 година:

 1. Заповед РД09-665/05.04.2018 г. за утвърждаване график на дейностите за осигуряване на познавателни книжки
 2. График на дейностите за осигуряване на познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и на познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група в държавните, общинските, частните детски градини и училища, в които се осъществява задължително предучилищно образование, за подготвителните групи в Европейските училища за учебната 2018/2019 година;
 3. Образец-заявка за познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и на познавателни книжки за четвърта подготвителна възрастова група в държавните, общинските, частните детски градини и училища, в които се осъществява задължително предучилищно образование, за подготвителните групи в Европейските училища за учебната 2018/2019 година:

Информация за издателствата, които ще разпространяват познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група за учебната 2018/2019 година


График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за учебната 2018/2019 година:

 1. Заповед РД09-137/29.01.2018 г. за утвърждаване график на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти
 2. График на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас в държавните, общинските и частните училища и учениците, обучавани в Европейските училища за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД 09-137/29.01.2018 г. на министъра на образованието и науката;
 3. Образец-заявка за учебници и учебни комплекти за учениците от І до VІІ клас в държавните, общинските и частните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година:
 4. Образец-заявка за учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – с увреден слух в начален етап за учебната 2018/2019 година:
 5. Образец-заявка за учебници и учебни комплекти по учебния предмет български език и литература за учениците от І до VІІ клас, обучавани в Европейските училища за учебната 2018/2019 година;
 6. Информация за издателствата, които ще разпространяват учебници и учебни комплекти за учениците от I до VII клас за учебната 2018/2019 година.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“