Обявления за свободни позиции за работа по проекти

Начало » Документация » Конкурси » Обявления за свободни позиции за работа по проекти

Обявление за свободна позиция - координатор „Дейност 6“ по проект „Подкрепа за успех“
(публ. 16.07.2019 г.)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи - 26.07.2019 г.


Обявление за свободна позиция - експерт „Обща подкрепа“ по проект „Подкрепа за успех“ 
(публ. 14.05.2019 г.)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи - 21.05.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт за позиция по проекта - Експерт „Обща подкрепа“


Обявление за свободна позиция - координатор „Дейност 7“ по проект „Подкрепа за успех“
(публ. 14.05.2019 г.)

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 21.05.2019 г.

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Експерт, програми и проекти“ за позиция по проекта - Координатор „Дейност 7“


Обявление за свободна позиция - експерт „ Обществени поръчки и финанси” по проект КПРПС
(публ. 10.05.2019 г.)

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Обществени поръчки и финанси“ за участие в екип за организация и управление на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.05.2019 г.


Обявление за свободна позиция - експерт „Анализ, мониторинг и прогнози” по проект КПРПС 
(публ. 10.05.2019 г.)

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Анализ, мониторинг и прогнози“ в МОН за участие в екип за организация и управление на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ с конкретен бенефициент – МОН

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.05.2019 г.


Обявление за свободна позиция - експерт „Обществени поръчки” по проект „Подкрепа за успех“ 
(публ. 10.05.2019 г.)

СПИСЪК за допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, участвали в процедура за подбор на външен експерт „Обществени поръчки“ за участие в екип за организация и управление на проект „Подкрепа за успех“ с конкретен бенефициент – МОН

Повече информация

Краен срок за подаване на документи – 17.05.2019 г.


Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“