Изпитни материали за ДЗИ - 2019

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по години » Изпитни материали за ДЗИ - 2019

Държавни зрелостни изпити, май 2019 г.

Държавни зрелостни изпити по желание, май 2019 г.

Математика, 31 май 2019 г.

История и цивилизация, 31 май 2019 г.

География и икономика, 30 май 2019 г.

Химия и опазване на околната среда, 30 май 2019 г.

Английски език, 29 май 2019 г.

Немски език, 29 май 2019 г.

Френски език, 29 май 2019 г.

Испански език, 29 май 2019 г.

Руски език, 29 май 2019 г.

Италиански език, 29 май 2019 г.

Физика и астрономия, 28 май 2019 г.

Биология и здравно образование, 28 май 2019 г.

Цикъл "Философия", 28 май 2019 г.

Задължителни държавни зрелостни изпити, май 2019 г.


Държавен зрелостен изпит

Математика, 23 май 2019 г.

Химия и опазване на околната среда, 23 май 2019 г.

Английски език, 23 май 2019 г.

Немски език, 23 май 2019 г.

Френски език, 23 май 2019 г.

Руски език, 23 май 2019 г.

Испански език, 23 май 2019 г.

Италианск език, 23 май 2019 г.

Физика и астрономия, 23 май 2019 г.

Биология и здравно образование, 23 май 2019 г.

География и икономика, 23 май 2019 г.

История и цивилизация, 23 май 2019 г.

Цикъл "Философия", 23 май 2019 г.

Български език и литература, 21 май 2019 г. 


 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“