Учебно-изпитни програми

Начало » Общо образование » Учебно-изпитни програми » Учебно-изпитни програми

Учебно-изпитни програми, утвърдени със Заповед № РД09-147/18.01.2021 г., на министъра на образованието и науката, за проверка на способностите във връзка с приемане на ученици в VIII клас на местата по държавен план-прием за учебната 2021/2022 година в неспециализираните държавни и общински училища (публ. 19.01.2021 г., акт. 29.01.2021 г.)

1. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по изобразително изкуство (Приложение № 1).
2. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по музика (Приложение № 2).
3. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт (Приложение № 3).
4. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт и по музика за ученици, които в избираемите часове изучават учебния предмет хореография (Приложение № 4).


Учебно-изпитни програми, утвърдени със Заповед № РД09-140/15.01.2021 г., на министъра на образованието и науката, за проверка на способностите във връзка с приема на учениците от обединените училища в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием за учебната 2021/2022 година в неспециализираните държавни и общински училища (публ. 18.01.2021 г.)

1. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по изобразително изкуство (Приложение № 1).
2. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по музика (Приложение № 2).
3. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт (Приложение № 3).
4. Учебно-изпитна програма за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт и по музика за ученици, които в избираемите часове изучават учебния предмет хореография (Приложение № 4).

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“