Учебни програми по китайски език

Начало » Общо образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по класове » Учебни програми по китайски език

 

Учебни програми по китайски език

Учебни програми по учебния предмет чужд език –  китайски език, утвърдени със Заповед № РД09-2556/03.10.2019 г.

Учебна програма по китайски език за 1 клас

Учебна програма по китайски език за 2 клас

Учебна програма по китайски език за 3 клас

Учебна програма по китайски език за 4 клас

Учебна програма по китайски език за 5 клас

Учебна програма по китайски език за 6 клас

Учебна програма по китайски език за 7 клас

Учебна програма по китайски език за постигане на ниво еквивалентно на В1.1

Учебна програма по китайски език за постигане на ниво еквивалентно на В1

(публикувани на 03.01.2020 г.) Отменя Заповед № РД09-4954/04.09.2017 г.

Учебна програма по китайски език за постигане на ниво еквивалентно на ниво А1 (общообразователна подготовка), утвърдена със Заповед № РД09-958/20.04.2021 г. (публ. 21.04.2021 г.) 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“