Покана за номиниране на представители в научната област „Селскостопански науки“ за членове в ИС на ФНИ (публ. на 30.01.2020 г.)

Начало » Наука » Новини и събития » Архив » Архив 2019-2020 » Покана за номиниране на представители в научната област „Селскостопански науки“ за членове в ИС на ФНИ (публ. на 30.01.2020 г.)

Покана

Поради освобождаването на проф. Румен Георгиев Бинев като член на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ОТПРАВЯ ПОКАНА

до ръководствата на висшите училища, Българската академия на науките, Селскостопанската академия, националните центрове по проблемите на общественото здраве и до други заинтересовани научни организации, както и до всички хабилитирани учени да изпращат предложения съобразно чл. 11, ал. 3 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“ за номиниране на представители от научната общност в научната област „Селскостопански науки“ за членове в Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“.

Представителите на научната общност трябва да отговарят на изискванията на чл. 11, ал. 2 и ал. 5 от Правилника на Фонд „Научни изследвания“.

Предложенията могат да се подават до 17.02.2020 г. както на електронен адрес: [email protected], така и в деловодството на Министерството на образованието и науката на адрес: гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 09:00 до 18:30 часа.

(публ. на 30.01.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“