Паневропейски хакатон, свързан с COVID-19

Начало » Наука » Новини и събития » Архив » Архив 2019-2020 » Паневропейски хакатон, свързан с COVID-19

Паневропейски хакатон за разработване на иновативни решения за преодоляване на обществените предизвикателства, свързани с COVID-19

(публ. на 16.04.2020 г.)

Европейската комисия и държавите членки на ЕС отправят покана към иноватори, предприемачи и други заинтересовани лица в цяла Европа за участие в Паневропейски хакатон, който цели да разработи иновативни решения срещу коронавируса. Хакатонът ще се проведе на 24, 25 и 26 април и е структуриран около различни проблеми, които се нуждаят от краткосрочни решения по отношение на самия вирус, непрекъснатостта на дейността на бизнеса, работата от разстояние, дистанционното обучение, социалното и политическо сближаване, цифровите финанси, както и други предизвикателства.

Мария Габриел, комисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви:

„Този Паневропейски хакатон е пример за това как Европа може да се обедини в условията на криза. Вдъхновяващо е да сме свидетели на това проява на солидарност от нашата общност от иноватори. Най-талантливите ни умове ще направят всичко възможно, за да намерят решения за справяне с коронавируса и за подкрепа на нашите граждани. Това е европейска иновация в действие.“

Всички 27 държави членки на ЕС ще участват, както и Норвегия, Израел, Швейцария, Турция, Украйна и Обединеното кралство. Спечелилите ще бъдат поканени да се присъединят към платформата на Европейския съвет за иновации, която ще улесни връзката с крайните потребители (например болници) и ще осигури достъп до инвеститори, фондации и други възможности за финансиране от Европейската комисия.

За допълнителна информация и регистрация можете да посетите уебсайта на EUvsVirus Hackathon: https://euvsvirus.org/  и да станете част от българския принос към намиране на решение.

(публ. на 16.04.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“