3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2020 » 3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“

 

3. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ съгласно приложение № 3

(публ. 11.05.2020 г.)

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“


A) Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“  (публ. 26.05.2020 г.)

Дейност 1 „Модернизиране на материално-техническата база“

Формуляр за кандидатстване

Краен срок за подаване на формуляра по Дейност 1: 19 юни 2020 г.


Дейност 2 „Модернизиране на учебното съдържание“

Формуляр за кандидатстване

Краен срок за подаване на формуляра по Дейност 2: 19 юни 2020 г.


Б) Модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“ (публ. 26.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Декларация


 


В) Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ (публ. 11.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Декларация


Срокът за подаване на проектните предложения по модула е до 01.06.2020 г. вкл.

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 437, е-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Анелия Томова – главен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 440, е-mail: [email protected]
Нона Костадинова – старши експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 435, e-mail: [email protected]
Зайнеп Ходжа – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо образование“, тел.: 02 9217 631, e-mail: [email protected]


Г) Модул „Културните институции като образователна среда“ (публ. 26.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване


 


Д) Модул „Библиотеките като образователна среда“ (публ. 13.05.2020 г.)

Формуляр за кандидатстване

Приложение

Срок за подаване на документи за кандидатстване по модула: до 18 юни 2020 г.


Ръководител: Пенка Иванова – директор на дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 028174758, e-mail: [email protected]

Лица за контакт:
Тихозар Кръстев – главен експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 028174768, e-mail: [email protected]
Геновева Пелова – старши експерт в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 028174760, e-mail: [email protected];
Мария-Магдалена Миланова – специалист в дирекция „Учебници и училищна документация“, тел.: 028174750, e-mail: [email protected].


Модул Е) „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“

Формуляр за кандидатстване

Декларация за осигуряване на съфинансиране

Сайт за отчитане на изпълнението на дейностите – за детски градини и училища https://np.mon.bg/


Ръководител: Велимир Бенов – началник отдел на отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 479, e-mail: [email protected]

Лица за контакт: 
Константин Бояджиев - младши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, e-mail: [email protected]
Дарина Савова - главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 674, e-mail: [email protected];
Сашка Владимирова - старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 652, e-mail: [email protected];
Тодор Петров - старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 683, e-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“