Архив за 2019 г.

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели » Архив » Архив за 2019 г.

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2020-2021 година

……………………………………
ІІ. ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И ДОКТОРАНТИ

Срок за кандидатстване съгласно конкурса (публ. 06.12.2019 г.)


Процедура за подбор на пет свободни места за преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища

1. Белградски университет, Сърбия, Белград
2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“ Киев, Украйна
3. Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна
4. Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов”, Ереван, Армения
5. Бердянски държавен педагогически университет, Бердянск, Украйна

Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 29 ноември 2019 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 12.11.2019 г.)


Процедура за подбор на 4 свободни преподавателски места за академичната 2019/2020 година, както следва:

1. Белградски университет, Сърбия, Белград
2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Киев, Украйна
3. Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна
4. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки
„В. Брусов”, Ереван, Армения.

Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 24 октомври 2019 г. (четвъртък) в държавното висше училище, в което кандидатът заема академична длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публ. 04.10.2019 г., акт. 17.10.2019 г.)


Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година, както следва:

1. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
2. Преподавател по български език и литература в Теоретичен лицей „М. И. Тузлов“, с. Кирсово, АТО Гагаузия, Р Молдова;
3. Преподавател по български език и литература в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна;

Обява

Личен формуляр

В срок до 25 септември 2019 г. включително кандидатите трябва да представят документите в деловодството на Министерството на образованието и науката


Процедура за подбор на 3 свободни преподавателски места за академичната 2019/2020 година, както следва:

1. Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов”, Ереван, Армения;
2. Сухумски държавен университет, Тбилиси, Грузия;
3. Бакински славянски университет, Баку, Азербайджан.

Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 20 септември 2019 г. (петък) в държавното висше училище, в което кандидатът заема академична длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публикувано на 28.08.2019 г.)


Kонкурс за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019-2020 г. в изпълнение на ПМС 44/14.03.2019 г.

Резултати от процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019/2020 година, проведена на 25 септември 2019 г. (публ. на 12.08.2019 г.)

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 20 септември 2019 г. (петък) в държавното висше училище, в което кандидатът заема академична длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публикувано на 12.08.2019 г.)


Заповед № РД09-2060/08.08.2019 г. за обявяване на свободно място за учебната 2019/2020 година за длъжността "учител по общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт) в БСУ „Христо Ботев“ – Братислава.
 
Срокът за подаване на документи е 30.08.2019 г. (Обявата е публикувана на 09.08.2019 г.)

Процедура по подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година в следните чуждестранни висши училища:

1. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки Ереван, Армения
„В. Брусов”
2. Сухумски държавен университет, Тбилиси, Грузия
3. Бакински славянски университет, Баку, Азърбайджан

Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Документите се подават в срок до 20 август 2019 г. (вторник) в държавното висше училище, в което кандидатът заема академична длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публикувано на 01.08.2019 г.)


КОНКУРС за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година както следва:

1. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
2. Преподавател по български език и литература в Теоретичен лицей „М. И. Тузлов“, с. Кирсово, АТО Гагаузия, Р Молдова;
3. Преподавател по български език и литература в Средно общообразователно училище I-III степен № 31, гр. Одеса, Украйна;

Обява

Формуляр (по образец) за участие в конкурса

В срок до 26 август 2019 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката (публикувано на 01.08.2019 г.)


Национална научно-практическа конференция Насърчаване и повишаване на грамотността

Покана за участие

Срок за изпращане на доклади 05.09.2019  (публикувано на 25.07.2019 г.)


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019/2020 година

Резултати от процедури за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019/2020 година, проведена на 31.07.2019 г. и 01.08.2019 г.

Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Срокът за кандидатстване за обявените свободни преподавателски места е 26 юли 2019 г. (петък).  (публикувано на 11.07.2019 г.)Семинар-обучение в Йерусалим на учители през м. септември 2019 г., организиран от Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел „Яд Вашем“

Oбща информация за изискванията за участие
Заявление за участие в курс, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма
Приложение към заявлението (справка за учители)


Документите се подават до 19.07.2019 г. в „Приемна“ на МОН, адресирани до дирекция „Квалификация и кариерно развитие“ (публикувано на 11.07.2019 г.) 


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019/2020 година

Резултати от процедури за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019/2020 година, проведена на 31.07.2019 г. и 01.08.2019 г.

Обява

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература

Срокът за кандидатстване за обявените свободни преподавателски места е 15 юли 2019 година (понеделник).


Инфомация за Програмата за образователен обмен на Азиатско-европейския форум АСЕМ – ASEM DUO

Съгласно условията на Програмата студенти и преподаватели от Европа могат да кандидатстват в университети в Азия и обратно.


Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година в различни училища

Резултати от проведения на 25.07.2019 година конкурс за подбор на преподаватели за българските общности зад граница на основание ПМС № 103/1993 г.

Обява
Формуляр за участие в конкурса

В срок до 19 юли 2019 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в деловодството на Министерството на образованието и науката


Министерство на образованието и науката обявява конкурс за свободни места за следните длъжности:

ЗАПОВЕД

1.„учител по френски език“ като втори чужд, трети чужд и четвърти чужд език в
средната степен в Европейското училище – Люксембург І; Заявление
2. „учител по информатика и информационни технологии“ на френски или английски език в средната степен в Европейското училище – Люксембург І; Заявление 
3. „учител по физическо възпитание и спорт“ на френски или английски език в средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV; Заявление
4. „учител по химия“ на английски език в средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV; Заявление
5. „учител по английски език“ като втори чужд, трети чужд и четвърти чужд език в
средната степен в Европейското училище – Брюксел ІV; Заявление
6. „учител по математика“ в средната степен (S1-S7) в Европейското училище –
Брюксел ІV. Заявление

Необходимите документи се подават лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от датата на публикуване - 10 юни 2019 г., на обявата на електронната страница на Министерството на образованието и науката. Kрайният срок е 20 юни 2019 г.


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година

Резултати от процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранните висши училища за академичната 2019/2020 година, проведена на 18 -19 юли 2019 г.

Повече информация

Документи за кандидатстване:

Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Формуляр на кандидат за преподавател по български език и литература  в чуждестранно висше училище

Документите се подават в срок до 21 юни 2019 г. (петък) в държавното висше училище, в което кандидатът заема академична длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване


Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година

Резултати от проведения на 07.06.2019 година конкурс за подбор на преподаватели за българските общности зад граница на основание ПМС № 103/1993 г.

Повече информация

Необходими документи за участие в конкурса се подавата в срок до 31 май 2019 г. включително


Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година

Резултатите от проведения на 11.04.2019 година конкурс за подбор на преподаватели за българските общности зад граница на основание ПМС № 103/1993 г.

Повече информация

В срок до 30 март 2019 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в приемната на Министерството на образованието и науката всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо)


Информация
за конкурс за отпускане на стипендии за български граждани за придобиване на магистърска или докторска степен в Република Корея

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и подават необходимите документи (на ръка или изпратени по куриер) в Посолството на Република Корея в срок до 17:30 ч. на 15 март 2019 г.

Повече информация


Министерството на образованието и науката обявява конкурс за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година в следните чуждестранни университети:

  1. Тиендзински университет за чужди езици, Китайска народна република
  2. Запорожки национален университет, Украйна

Повече информация 

В срок до 22 февруари (петък) 2019 г. в деловодството на Министерството на образованието и науката се представят документите за кандидастване


Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати съгласно Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република.

Стипендиите са предоставени за обучение и специализация на български граждани в китайски държавни висши училища, считано от учебната 2019-2020 година

Повече информация

Информация за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации, предоставени от правителството на Китайската народна република за учебната 2019-2020 година

Повече информация


Конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година II Преподаватели

Срок за подаване на документи съгласно обявата


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2019/2020 година

Повече информация


Информация за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации, предоставени от правителството на Китайската народна република за учебната 2018-2019 година

Повече информация

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“