УПр за обучението в чужбина - 5

Начало » Общо образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по класове » УПр за обучението в чужбина - 5

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2020/2021 година постъпват в XI клас

Програмите са одобрени със Заповед № РД09-2616/28.09.2020 г. г. на министъра на образованието и науката

Заповед № РД09-2616/28.09.2020 г. за утвърждаване на учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, съгласно приложенията:

Български език за XI клас

Литература за XI клас

(публикувано 08.10.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“