Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2021 г.

Начало » Професионално образование » Учебни планове и програми » Учебни планове и програми по години » Учебни планове и програми по професионална подготовка, утвърдени през 2021 г.

212 Музикални и сценични изкуства (публ. 09.09.2021 г.)

213 Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти (публ. 09.09.2021 г.)

214 Дизайн (публ. 09.09.2021 г.)

215 Приложни изкуства и занаяти (публ. 09.09.2021 г., акт. 20.09.2021 г.)

343 Финанси, банково и застрахователно дело (публ. 18.01.2021 г.) 

Учебни планове и учебни програми код 34 Стопанско управление и администрация: (публ. 18.01.2021 г., акт. 16.09.2021 г.) 

344 Счетоводство и данъчно облагане,
345 Администрация и управление и
346 Секретарски и административни офис дейности
 (публ. 18.01.2021 г., акт. 16.09.2021 г.) 

482 Приложна информатика (публ. 16.09.2021 г.)

521 Машиностроене, металообработване и металургия (публ. 20.09.2021 г.)

522 Електротехника и енергетика (публ. 19.08.2021 г., акт. 14.09.2021 г.)

523 Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техник (публ. 08.09.2021 г.)

524 Химични продукти и технологии (публ. 20.09.2021 г.)

525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства (публ. 17.09.2021 г.)

541 Хранителни технологии (публ. 03.09.2021 г.)

542 Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (публикувано 20.08.2021 г.)

544 Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми (публикувано 20.09.2021 г.)

582 Строителство (публ. 15.09.2021 г.)

621 Растениевъдство и животновъдство (публ. 14.09.2021 г.)

622 Градинарство (паркове и градини) (публ. 14.09.2021 г.)

724 Дентална медицина и зъботехника (публ. 03.09.2021 г.)

762 Социална работа и консултиране (публ. 23.09.2021 г.)

840 Транспортни услуги (публ. 17.09.2021 г.)

851 Технологии за опазване на околната среда (публ. 20.09.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“