7. НП „Квалификация“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 7. НП „Квалификация“

 

7. Национална програма „Квалификация“ съгласно приложение № 7

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Квалификация“


Ръководител: Радостина Новакова – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, тел. 02/424 1169, e-mail: [email protected] 

Лице за контакти:
Жасмина Александрова – главен експерт, Дирекция „ПСРККР“ тел.: 02 424 11 63, e-mail: [email protected] 


Уебинар-обучение на учители през м. октомври 2021 г., организиран от Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел „Яд Вашем“ (публ. 24.09.2021 г.)

Обща информация за изискванията за участие в уебинар, свързан с историята на Холокоста и антисемитизма, организиран от МОН и „Яд Вашем“ - Мемориален център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел, 18 – 21.10.2021 г.

Заявление за участие в уебинар

Декларация

Справка за кандидатстване на учители за участие в уебинар

Документите се подават до 04.10.2021 г. лично или чрез пощенски оператор на адрес София, бул. „Княз Дондуков“ № 2 А, Министерство на образованието и науката, Деловодство (на вниманието на Радостина Новакова – ръководител на национална програма „Квалификация“) или в сканиран вид на ел. адрес [email protected].

(публ. 24.09.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“