8. НП „Заедно за всяко дете“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 8. НП „Заедно за всяко дете“

 

8. Национална програма „Заедно за всяко дете“ съгласно приложение № 8

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Заедно за всяко дете“


Ръководител: Соня Мелоян – директор на дирекция „Организация и контрол“

Лица за контакт:
Мариета Кротнева – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 735, e-mail: [email protected]
Мария Петкова – главен експерт в отдел „Организационни дейности“, тел.: 029217 792, e-mail: [email protected]
Катя Никова – главен експерт в дирекция „Организация и контрол“, тел.: 02 9217 542, e-mail: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“