10. НП „Иновации в действие“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 10. НП „Иновации в действие“

 

10. Национална програма „Иновации в действие“ съгласно приложение № 10

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Иновации в действие“

Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие“ и приложенията към тях, утвърдени със Заповед № РД09-2645/30.09.2021 г. (публ. 30.09.2021 г.)


Ръководител: Наталия Михалевска – директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, 02/9217 430, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Елена Таскова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 547, e-mail: [email protected]
Евгения Пушникова – главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02/9217 579, e-mail: [email protected]
Дарина Панайотова – държавен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected]
Илияна Славова - главен експерт в дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, тел.: 02 9217 636, e-mail: [email protected]

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“