14. НП „Мотивирани учители“

Начало » Документация » Програми и проекти » Национални програми 2021 » 14. НП „Мотивирани учители“

 

14. Национална програма „Мотивирани учители“ съгласно приложение № 14

(публ. 10.03.2021 г.)

Национална програма „Мотивирани учители“

Модул 1. Дейности, насочени към нови за системата учители (със или без придобита професионална квалификация „учител“) с оглед осигуряване на педагогически специалисти в училища с траен недостиг на такива (публ. 12.03.2021 г.)

Модул 1 и Модул 3 на НП „Мотивирани учители“ включват дейности за осигуряване на училища с траен недостиг на педагогически специалисти. Дейностите са насочени към нови за системата учители (със или без придобита професионална квалификация „учител“) с мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати. Кандидатите, които желаят да се включат в процедура по подбор за участие в дейностите на Модул 1 и Модул 3, могат да се запишат, като попълнят електронен формуляр в срок до 31.03.2021 г. на следния линк:

https://zaednovchas.bg/participant/ 

След изтичане на посочения срок със записалите се ще бъде проведено предварително събеседване, в което те ще бъдат запознати с конкретните условия за включване в програмата.


Модул 2. Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели (публ. 12.03.2021 г.)

Процедура за кандидатстване;

Образец на заявление за кандидатстване;

Проект на договор.

Срок за подаване на заявлението към РУО до 31.03.2021 г.


Модул 3. Действащи учители и специалисти с висше образование без досегашен преподавателски опит и/или квалификация, които демонстрират мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати (публ. 12.03.2021 г.)

Модул 1 и Модул 3 на НП „Мотивирани учители“ включват дейности за осигуряване на училища с траен недостиг на педагогически специалисти. Дейностите са насочени към нови за системата учители (със или без придобита професионална квалификация „учител“) с мотивация и нагласи за работа в предизвикателна среда, както и с ученици с ниски образователни резултати. Кандидатите, които желаят да се включат в процедура по подбор за участие в дейностите на Модул 1 и Модул 3, могат да се запишат, като попълнят електронен формуляр в срок до 31.03.2021 г. на следния линк:

https://zaednovchas.bg/participant/ 

След изтичане на посочения срок със записалите се ще бъде проведено предварително събеседване, в което те ще бъдат запознати с конкретните условия за включване в програмата.


Ръководител: Полина Фетфова – началник на отдел „Квалификация и кариерно развитие“ в дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02 424 1166, e-mail: [email protected] 

Лица за контакт:
Венцеслава Григорова – главен експерт, дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02 424 11 64, e-mail: [email protected]
Ремдие Ибрям – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02 424 11 65, e-mail: [email protected];
Иванка Стоянова – главен експерт в дирекция „Политики за стратегическо развитие, квалификация и кариерно развитие“, тел.: 02 424 11 68, e-mail: [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“