Качество, компетентности, креативност - 2015-2021 г.

Начало » Стратегии и политики » Качество, компетентности, креативност - 2015-2021 г.

 Качество, компетентности, креативност

 

 

Подготвени и мотивирани учители

 

 Предучилищно образование

 

 Подкрепа за всяко дете

 

 Подкрепа за всяко дете

 

 Професионално образование

 

 Висше образование

 

 Висше образование

 

 Наука и излседвания

 

Образователни иновации

 

Образователни иновации

 

Образование на българите в чужбина


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“