Български език

Начало » Общо образование » Държавни зрелостни изпити » Изпитни материали за държавни зрелостни изпити по предмети » Български език

Държавен зрелостен изпит по български език и литература

 

  

  

Изпитен материал 

     

   

август 2021 г.          
май 2021 г.           
             

юни 2020 г.

         
август-септември 2020 г.          
май-юни 2019 г.          
август-септември 2019 г.          
май-юни 2018 г.          
август-септември 2018 г.          
май-юни 2017 г.          
август-септември 2017 г.          
май-юни 2016 г.          
август-септември 2016 г.          

Изпитни материали за ДЗИ по МОДУЛИ от септемврийска сесия  2016 г. 


 Сесия

  

  

 Изпитен материал

     

   

май-юни 2015 г.

         
август-септември 2015 г.          
май-юни 2014 г.           
август-септември 2014 г.      ------------------------------------------------------------      
май-юни 2013 г.          
август-септември 2013 г.      ------------------------------------------------------------      
май-юни 2012 г.          
август-септември 2012 г.          
май-юни 2011 г.          
август-септември 2011 г.          
май-юни 2010 г.          
август-септември 2010 г.          
май-юни 2009 г.          
август-септември 2009 г.          
май-юни 2008 г.          
август-септември 2008 г.          
пробна сесия 2007 г.          

примерни изпитни
материали 2007 г.

         
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“