Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища

Начало » Документация » Програми и проекти » Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища

 

Годишна програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища

(публ. 14.10.2021 г.)

Съобщение за стартиране изпълнението на програмата

На 15.10.2021 г. стартира кандидатстването по Годишната програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища.

1. Срокове за кандидатстване:

  • За общини и държавни училища към ММС и МК – до 15.11.2021 г. следва да подадат необходимите документи в МОН;
  • Държавни училища към МОН – до 09.11.2021 г. следва да подадат необходимите документи в съответното РУО;
  • РУО следва да подадат в МОН до 15.11.2021 г. класираните държавни училища, финансирани от МОН, според условията в програмата.

2. Бюджет на програмата за 2021 г.: 4 040 925 лв.

3. Индикатори за изпълнение за 2021 г.

Модул 1 – 3 одобрени предложения за изграждане на нови физкултурни салони;

Модул 2 – най-малко 1 одобрено предложение за ремонт на физкултурен салон;

Модул 3 – най-малко 1 одобрено предложение за ремонт или изграждане на нова спортна площадка.

Забележка: В зависимост от постъпилите формуляри за кандидатстване и наличния финансов ресурс индикаторите могат да варират.

Формуляр за кандидатстване

Лица за контакт:
Велимир Бенов – началник отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 479, e-mail: [email protected] 
Сашка Владимирова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 9217 652, e-mail: [email protected];
Константин Бояджиев – старши експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02 92 17 550, e-mail: [email protected];
Дарина Савова – главен експерт в отдел „Ремонтни дейности“, дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки“, тел.: 02/92 17 674, e-mail: [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“