Инициатива на Държавния департамент, САЩ

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Инициатива на Държавния департамент, САЩ

ИНИЦИАТИВА НА ДЪРЖАВНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ НА САЩ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИ НА САЩ В ЧУЖБИНА И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА В СЪОТВЕТНИТЕ СТРАНИ

Държавният департамент на САЩ инициира насърчаването на обучението на граждани на САЩ в чужбина и популяризиране на възможностите за изследователска и преподавателска работа в съответните страни. В началото на 2015 г. е формирано ново административно звено в Държавния департамент, чиято цел е обучение на граждани на САЩ в чужбина. Държавният департамент е в процес на разработка на нов уебсайт (studyabroad.state.gov), на който ще бъде публикувана информация за програмите и инициативите на различни държави, насочени към привличане на американски граждани за обучение в съответните страни. Информацията се отнася до всякакви стипендии, стажове, възможности за изследователска и преподавателска работа.

Подробности за инициативата на Държавния департамент могат да се намерят на адрес:
http://eca.state.gov/programs-initiatives/us-study-abroad.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“