Изложение, Индия

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » Изложение, Индия

Изложение на Европейското висше образование в Ню Делхи, Индия, в периода 30 септември - 1 октомври 2016 г.

В периода 30 септември - 1 октомври 2016 г. в Ню Делхи, Индия, се организира Изложение на европейското висше образование. Форумът се провежда в рамките на проект на Европейската комисия  „European Higher Education Fairs in Asia and Central Asia“ (EHEF). Проектът предоставя изложбените пространства на висшите училища безвъзмездно, а разходите за транспорт, визи, настаняване и превоз на рекламни материали са за сметка на участниците. Поканени са висши училища от всички държави-членки на ЕС да кандидатстват за подбор като изложители на поредното събитие. Поканата за кандидатстване, както и всички формуляри са на разположение на интернет адрес: http://ehef.asia/india-information-for-exhibitors.

Краен срок за подаване на заявленията за участие на висшите училища 13 май 2016 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“