МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА ОБРАЗОВАНИЕТО “KOREA STUDY ABROAD” ПРЕЗ 2016 Г. В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА ОБРАЗОВАНИЕТО “KOREA STUDY ABROAD” ПРЕЗ 2016 Г. В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР НА ОБРАЗОВАНИЕТО “KOREA STUDY ABROAD” ПРЕЗ 2016 Г. В РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

Международен панаир на образованието “KOREA STUDY ABROAD” ще се проведе в Република Корея. На 1 и 2 септември 2016 г. панаирът ще е в гр. Сеул, а на 29 септември 2016 г. в гр. Бусан.

Електронната страница на проявата е www.uhak2min.com/en/

Крайният срок за изпращане на документи за участие е 31 юли 2016 г. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“