М

Начало » Антикорупция » Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ » Министерство на образованието и науката » М

AБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТ, У, ФХЦ, Ч, Ш, Щ, ЮЯ


Магдалена Кирякова Станулова, държавен експерт

Мадлена Благоева Кръстева-Иванова, главен експерт

Маня Стоянова Манева, главен експерт

Маргарита Ангелова Петрова, главен юрисконсулт

Маргарита Маркова Парашкевова, старши експерт

Маргарита Петрова Гатева, държавен експерт

Маргарита Стефанова Христова, държавен експерт

Маргаритка Нецова Димитрова, главен специалист

Мариана Дамянова Димитрова, началник на отдел

Мариана Здравкова Джелепова-Облакова, младши експерт

Мариана Иванова Влахова, главен експерт

Мариана Николова Паленкова, държавен експерт

Мариана Стефанова Лозанова, главен експерт

Мариана Събева Нешева-Карастоянова, държавен експерт

Мариета Иванова Димитрова главен експерт

Мариета Николова Петрова-Гинчева, главен експерт

Мариета Танкова Кротнева, старши експерт

Марина Георгиева Гагова, експерт, програми и проекти

Марина Димитрова Христова, държавен експерт

Мария Михайлова Спасова, старши експерт

Мария Валериева Димитрова, младши експерт

Мария Георгиева Мандажиева, главен експерт

Мария Любенова Димитрова, държавен инспектор

Мария Малинова Петкова, началник на отдел

Мария Неделчева Неделчева, старши експерт

Мария Николаева Василева-Вълова, държавен експерт

Мария Тодорова Тодорова, директор на дирекция

Мария Янкова Теодорова, старши сътрудник по управление на ЕПП

Мария-Магдалена Каменов Миланова, младши експерт

Марияна Георгиева Велева, главен експерт

Марияна Иванова Ламбова-Маркова, началник на отдел

Марияна Стефанова Желева, началник на отдел

Мартина Владимирова Михайлова, старши експерт

Мартина Коцева Коцева, главен експерт

Марян Илиев Георгиев, старши сътрудник по УЕПП

Мая Ангелова Хаджиева, главен специалист

Мая Сашева Славова, главен експерт

Мила Георгиева Иванова, главен експерт

Милен Ботев Ботев, държавен експерт

Милена Александрова Григорова, старши експерт

Милена Борисова Иванова, директор на дирекция

Милена Димитрова Минчева, старши сътрудник по управление на ЕПП

Милена Йорданова Стоянова, главен експерт

Милена Петкова Дамянова, директор на дирекция

Милко Тодоров Сейзински, старши специалист - дежурен по оповестяване

Мими Динева Данева, главен експерт

Мирослав Петков Петков, директор на дирекция

Моника Костадинова Златкова, държавен експерт

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“