проектни предложения по Дунавската Транснационална програма

Начало » Висше образование » Архив » Архив "Полезна информация" до 2018 г. вкл. » проектни предложения по Дунавската Транснационална програма

Втори етап за проектни предложения по Дунавската Транснационална програма

Открит е вторият етап за проектни предложения по Дунавската Транснационална програма, свързани с Приоритет 1, Приоритет 2 и Приоритет 3.

Програмата предлага финансова помощ за транснационални проекти, допринасящи за развитието на Дунавския регион и е разработена в рамките на целта за териториално сътрудничество на Европейския съюз.

Предложения могат да бъдат отправяни  до 06.06.2017 година на:
http://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/second-call-for-proposals/dtp-second-call-for-proposals-application-form.

За допълнителни въпроси [email protected].

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“