Фотоконкурс, 2017

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Фотоконкурс, 2017

НАЦИОНАЛЕН ФОТОКОНКУРС „МОЕТО УЧИЛИЩЕ Е НАЙ-ХУБАВОТО"

РЕГЛАМЕНТ

1. Цел
Подкрепа и популяризиране на ученическото творчество и креативност. Представяне на училището през погледа на неговите ученици.

Представяне на номинираните фотографии на страниците на изданията на „Аз-буки".

2. Организатор
Организатор на конкурса е Национално издателство „Аз-буки" - Министерство на образованието и науката, София, бул. „Цариградско шосе" 125, бл. 5.

3. Общи положения
Право на участие имат всички ученици до XII клас включително. Период на провеждане: май - ноември 2017 г. Обявяване на победителите: декември 2017 г. Участието в конкурса е без такса.

4. Условия

  • Желаещите да участват в конкурса изпращат свои авторски снимки на имейл адрес [email protected] - „За фотоконкурса".
  • Допустими са изображения, показващи аспекти, свързани с училищния живот (сгради, лица, дейности и други).
  • Всеки може да участва с до три свои фотографии.
  • Снимките се изпращат в jpeg формат и размер, не по-голям от 2Mb за всяка снимка. Дългата страна на снимката не трябва да е по-голяма от 3000 пиксела.
  • Не се допускат до участие снимки/колажи, обработени с цел подмяна или модификация на действително заснето изображение, или с драстична промяна на цветовете.
  • Участникът изпраща своите три имена, училище, клас, телефон за връзка. Информацията служи за идентифициране на участника.
  • Участникът може да добави допълнителна информация - име на творбата, място на заснемане, ръководител/наставник, който го е обучавал.

5. Награди
Жури оценява творбите и определя победителите в конкурса. Най-добрите 12 фотографии се включват в годишен календар за 2018 г. Победителите се уведомяват на електронната поща, подадена при регистрацията.

6. Пояснения
С изпращане на свои снимки участникът се съгласява с условията на конкурса и дава разрешение неговите снимки да бъдат използвани за целите на конкурса, включително и публикувани в изданията на „Аз-буки".

Творбите се публикуват заедно с информация за техния автор.

Не се изплаща хонорар за получени за конкурса или публикувани снимки.

Организаторът не носи отговорност за предоставена от участника невярна или непълна
информация.

Конкурсът се прекратява с изтичането на срока, посочен в настоящите правила. Получени след 30 ноември 2017 г. снимки не се оценяват.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“