УПр за обучението, организирано в чужбина - 2

Начало » Общо образование » Учебни програми » Учебни програми по класове » УПр за обучението, организирано в чужбина - 2

Учебни програми по български език и литература за обучението, организирано в чужбина, за учениците, които през учебната 2018/2019 година постъпват в III, в VII и в IX клас

Програмите са одобрени със Заповед № РД09-5365/06.10.2017 г. на министъра на образованието и науката

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“