Консултант/Екип от консултанти за Разработване на обучение на учители и експерти

Начало » Документация » Програми и проекти » UNICEF » Консултант/Екип от консултанти за Разработване на обучение на учители и експерти

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА и УНИЦЕФ

Търсят да наемат
Консултант/Екип от консултанти за Разработване на обучение на учители и експерти за приложение на интерактивни методи в преподаването на умения за живот и разработване на методически указания за прилагането им.

Във връзка с работата по изпълнението на проект “Предотвратяване на отпадането от училище в България” в частта му “Включване на умения за живот в ДОИ и в учебните програми”, изпълняван съвместно между Министерство на образованието и науката и УНИЦЕФ, се търсят услугите на Консултант/Екип от консултанти.

Допълнителна информация за заданието, условията за избор на Консултантите и изисквания към кандидатите може да намерите на http://www.undp.bg/bg/vacancies.php. и на www.minedu.government.bg (Съвместни проекти).

Моля изпратете мотивационно писмо за участие в конкурса и пълен комплект от документи за кандидатстване на електронен адрес: [email protected] или на пощенски адрес: Хан Крум 25, София 1040, Сграда на ООН, в срок до 13 ноември 2006 г.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени и поканени на среща.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“