Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ

Начало » Делегирани бюджети » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ

 

Месечни отчети на МОН към 31.08.2019 г.

Месечни отчети на ДВУ към 31.08.2019 г.

Месечни отчети на БАН към 31.08.2019 г.

Месечни отчети на МОН към 31.07.2019 г.

Месечни отчети на ДВУ към 31.07.2019 г.

Месечни отчети на БАН  към 31.07.2019 г.

Тримесечни отчети на МОН към 30.06.2019 г. 

Тримесечни отчети на ДВУ към 30.06.2019 г.

Тримесечни отчети на БАН към 30.06.2019 г.

Месечни отчети на МОН към 30.6.2019 г. 

Месечни отчети на ДВУ към 30.06.2019 г.

Месечни отчети на БАН към 30.06.2019 г.

Месечен отчет на МОН към 31.05.2019 г. 

Месечни отчети на ДВУ към 31.05.2019 г.

Месечни отчети на БАН към 31.05.2019 г.

Месечен отчет на МОН към 30.04.2019 г.

Месечни отчети на ДВУ към 30.04.2019 г.

Месечни отчети на БАН към 30.04.2019 г.

Тримесечни отчети на МОН към 31.03.2019 г. 

Tримесечни отчети на ДВУ към 31.03.2019 г.

Tримесечни отчети на БАН към 31.03.2019 г.

Месечни отчети на МОН към 31.03.2019 г. 

Отчети на ДВУ към 31.03.2019 г.

Отчети на БАН към 31.03.2019 г.

Месечни отчети на МОН към 28.02.2019 г.

Отчети на ДВУ към 28.02.2019 г.

Отчети на БАН към 28.02.2019 г.

Месечни отчети на МОН към 31.01.2019 г. 

Отчети  на ДВУ към 31.01.2019 г.

Отчети на БАН към 31.01.2019 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“