Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ

Начало » Делегирани бюджети » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ

Месечни отчети на МОН към 29.02.2020 г. (публ. 06.04.2020 г.)

Mесечни отчети на ДВУ към 29.02.2020 г. (публ. 06.04.2020 г.)

Mесечни отчети на БАН  към 29.02.2020 г. (публ. 06.04.2020 г.)

Месечни отчети на МОН към 31.01.2020 г.  (публ. 10.03.2020 г.) 

Месечни отчети на ДВУ към 31.01.2020 г.  (публ. 09.03.2020 г.) 

Месечни отчети на БАН към 31.01.2020 г. (публ. 09.03.2020 г.) 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“