Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ

Начало » Делегирани бюджети » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ

Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01.2021 г. – 31.08.2021 г. (публ. 06.10.2021 г.)

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.08.2021 г. (публ. 06.10.2021 г.)

Месечни отчети на МОН към 31.08.2021 г. (публ. 06.10.2021 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.08.2021 г. (публ. 06.10.2021 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.08.2021 г. (публ. 06.10.2021 г.)


Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01.2021 г.- 31.07.2021 г. (публ. 15.09.2021 г.)

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.07.2021 г. (публ. 15.09.2021 г.)


Месечни отчети на МОН към 31.07.2021 г. (публ. 15.09.2021 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.07.2021 г. (публ. 15.09.2021 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.07.2021 г. (публ. 15.09.2021 г.) 

Тримесечен отчет на МОН към 30.06.2021 г. (публ. 09.08.2021 г.)

Tримесечни отчети на ДВУ към 30.06.2021 г. (публ. 10.08.2021 г.)

Tримесечни отчети на БАН към 30.06.2021 г. (публ. 10.08.2021 г.)


Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01.2021 г.- 30.06.2021 г. (публ. 09.08.2021 г.)

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.06.2021 г. (публ. 09.08.2021 г.)


Месечни отчети на МОН към 30.06.2021 г. (публ. 09.08.2021 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.06.2021 г. (публ. 10.08.2021 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.06.2021 г. (публ. 10.08.2021 г.)


Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01.2021 г.- 31.05.2021 г. (публ. 10.08.2021 г.)

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.05.2021 г. (публ. 10.08.2021 г.)


Месечни отчети на МОН към 31.05.2021 г. (публ. 10.08.2021 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.05.2021 г. (публ. 09.08.2021 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.05.2021 г. (публ. 09.08.2021 г.)


Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01.2021 г.- 30.04.2021 г. (публ. 27.05.2021 г.)

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 30.04.2021 г. (публ. 27.05.2021 г.)


Месечни отчети на МОН към 30.04.2021 г. (публ. 27.05.2021 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.04.2021 г. (публ. 27.05.2021 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.04.2021 г. (публ. 27.05.2021 г.)

 Тримесечни отчети на МОН към 31.03.2021 г. (публ. 27.05.2021 г.)

Тримесечни отчети на ДВУ към 31.03.2021 г. (публ. 14.05.2021 г.)

Тримесечни отчети на БАН към 31.03.2021 г. (публ. 14.05.2021 г.)


Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01.2021 г.- 31.03.2021 г. (публ. 27.05.2021 г.)

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.03.2021 г. (публ. 27.05.2021 г.)


Месечни отчети на МОН към 31.03.2021 г. (публ. 27.05.2021 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.03.2021 г. (публ. 14.05.2021 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.03.2021 г. (публ. 14.05.2021 г.)


Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01.2021 г.- 28.02.2021 г. (публ. 27.05.2021 г.)

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 28.02.2021 г. (публ. 27.05.2021 г.)


Месечни отчети на МОН към 28.02.2021 г. (публ. 14.05.2021 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 28.02.2021 г. (публ. 14.05.2021 г.)

Месечни отчети на БАН към 28.02.2021 г. (публ. 14.05.2021 г.)


Отчет за извършените разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки 13.03. – 31.01.2021 г.. (публ. 14.05.2021 г.)

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на Министерство на образованието и науката за периода 01.01. – 31.01.2021 г. (публ. 14.05.2021 г.)


Месечен отчет на МОН към 31.01.2021 г. (публ. 18.05.2021 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.01.2021 г. (публ. 14.05.2021 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.01.2021 г. (публ. 14.05.2021 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“