Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ

Начало » Делегирани бюджети » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ

Mесечни отчети на МОН към 31.12.2019 г. (публ. 12.02.2020 г.)

Mесечни отчети на ДВУ към 31.12.2019 г. (публ. 03.02.2020 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.12.2019 г. (публ. 03.02.2020 г.)

Месечни отчети на МОН към 30.11.2019 г. (публ. 27.01.2020 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.11.2019 г. (публ. 20.01.2020 г.)

Месечни отчети на БАН  към 30.11.2019 г. (публ. 20.01.2020 г.)

Mесечни отчети на МОН към 31.10.2019 г. (публ. 11.12.2019 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.10.2019 г. (публ. 12.12.2019 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.10.2019 г. (публ. 12.12.2019 г.)

Тримесечни отчети на МОН към 30.9.2019 г. (публ. 07.11.2019 г.)

Tримесечни отчети на ДВУ към 30.09.2019 г. (публ. 13.11.2019 г.)

Tримесечни отчети на БАН към 30.09.2019 г. (публ. 13.11.2019 г.)

Месечни отчети на МОН към 30.9.2019 г. (публ. 07.11.2019 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.09.2019 г. (публ. 12.11.2019 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.09.2019 г. (публ. 12.11.2019 г.)

Месечни отчети на МОН към 31.08.2019 г. (публ. 11.10.2019 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.08.2019 г. (публ. 14.10.2019 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.08.2019 г. (публ. 14.10.2019 г.)

Месечни отчети на МОН към 31.07.2019 г. (публ. 03.09.2019 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.07.2019 г. (публ. 17.09.2019 г.)

Месечни отчети на БАН  към 31.07.2019 г. (публ. 17.09.2019 г.)

Тримесечни отчети на МОН към 30.06.2019 г. (публ. 03.09.2019 г.)

Тримесечни отчети на ДВУ към 30.06.2019 г. (публ. 29.08.2019 г.)

Тримесечни отчети на БАН към 30.06.2019 г. (публ. 29.08.2019 г.)

Месечни отчети на МОН към 30.6.2019 г.  (публ. 15.08.2019 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.06.2019 г. (публ. 15.08.2019 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.06.2019 г. (публ. 15.08.2019 г.)

Месечен отчет на МОН към 31.05.2019 г. (публ. 01.07.2019 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.05.2019 г. (публ. 16.07.2019 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.05.2019 г. (публ. 16.07.2019 г.)

Месечен отчет на МОН към 30.04.2019 г.

Месечни отчети на ДВУ към 30.04.2019 г.

Месечни отчети на БАН към 30.04.2019 г.

Тримесечни отчети на МОН към 31.03.2019 г. 

Tримесечни отчети на ДВУ към 31.03.2019 г.

Tримесечни отчети на БАН към 31.03.2019 г.

Месечни отчети на МОН към 31.03.2019 г. 

Отчети на ДВУ към 31.03.2019 г.

Отчети на БАН към 31.03.2019 г.

Месечни отчети на МОН към 28.02.2019 г.

Отчети на ДВУ към 28.02.2019 г.

Отчети на БАН към 28.02.2019 г.

Месечни отчети на МОН към 31.01.2019 г. 

Отчети  на ДВУ към 31.01.2019 г.

Отчети на БАН към 31.01.2019 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“