Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ

Начало » Делегирани бюджети » Отчет на бюджета на МОН, БАН и ДВУ

 

Месечни отчети на МОН към 31.07.2020 г. (публ. 11.09.2020 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.07.2020 г.  (публ. 11.09.2020 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.07.2020 г.  (публ. 11.09.2020 г.)

Тримесечни отчети на МОН към 30.06.2020 г.  (публ. 12.08.2020 г.)

Тримесечни отчети на ДВУ към 30.06.2020 г. (публ. 13.08.2020 г.)

Тримесечни отчети на БАН към 30.06.2020 г. (публ. 13.08.2020 г.)

Месечни отчети на МОН за месец юни 2020 г. (публ. 12.08.2020 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.06.2020 г. (публ. 12.08.2020 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.06.2020 г. (публ. 12.08.2020 г.)


Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID–19 към 30.04.2020 г. (публ. 22.05.2020 г.)


Месечни отчети на МОН за месец май 2020 г. (публ. 13.07.2020 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.05.2020 г. (публ. 13.07.2020 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.05.2020 г. (публ. 13.07.2020 г.)

Месечни отчети на МОН към 30.04.2020 г. (публ. 16.06.2020 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 30.04.2020 г. (публ. 16.06.2020 г.)

Месечни отчети на БАН към 30.04.2020 г. (публ. 16.06.2020 г.)

Тримесечни отчети на МОН към 31.03.2020 г.  (публ. 18.05.2020 г.)

Тримесечни отчети на ДВУ към 31.03.2020 г. (публ. 18.05.2020 г.)

Тримесечни отчети на БАН към 31.03.2020 г. (публ. 18.05.2020 г.)

Месечни отчети на МОН към 31.03.2020 г. (публ. 23.04.2020 г.)

Месечни отчети на ДВУ към 31.03.2020 г. (публ. 05.05.2020 г.)

Месечни отчети на БАН към 31.03.2020 г. (публ. 05.05.2020 г.)

Месечни отчети на МОН към 29.02.2020 г. (публ. 06.04.2020 г.)

Mесечни отчети на ДВУ към 29.02.2020 г. (публ. 06.04.2020 г.)

Mесечни отчети на БАН  към 29.02.2020 г. (публ. 06.04.2020 г.)

Месечни отчети на МОН към 31.01.2020 г.  (публ. 10.03.2020 г.) 

Месечни отчети на ДВУ към 31.01.2020 г.  (публ. 09.03.2020 г.) 

Месечни отчети на БАН към 31.01.2020 г. (публ. 09.03.2020 г.) 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“