Покана за участие в I международен фестивал на детското и младежкото творчество, 2011 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Покана за участие в I международен фестивал на детското и младежкото творчество, 2011 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В I МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКОТО И МЛАДЕЖКОТО ТВОРЧЕСТВО, 2011 Г., ГРАД АВЕЛАНЕДА – РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА

РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА ОБЩИНА АВЕЛАНЕДА МЕЖДУНАРОДЕН МУЗЕЙ ЗА ДЕТСКО МЛАДЕЖКО ИЗКУСТВО – MUNDIARTE

Международният музей за детско и младежко изкуство -  MUNDIARTE отправя покана за участие в I международен фестивал на детското и младежкото творчество, който ще се състои през м.ноември 2011 г. в град Авеланеда – Република Аржентина. Фестивалът се провежда под егидата на общината на град Авеланеда и има за цел стимулирането на детското въображение и творчество, посредством обмяната на опит и произведения на изкуството. 

 Тази година темата за участие във фестивала е „обувката”. Счита се, че „обувката” може да стимулира по различен начин въображението – тя се явява не само предмет, а може да има и различни символични значения – можеш да имаш, но можеш и да нямаш обувки, може да си обул обувка на бос крак, следите, които обувките ти оставят по земята и т.н. Целта е, чрез фотография, разказ, рисунка, музика или скулптура да се пресъздаде света около нас.

Могат да участват деца и младежи на възраст от 6 до 17 години.

Допускат се до участие следните творби:

  • рисунки, акварели, графики и илюстрации;
  • скулптури и керамични творби;
  • музикални произведения;
  • фотографии и дигитална фотография;
  • аудиовизуални произведения – късометражни и документални филми;
  • разкази, приказки, поеми.

Произведенията следва да се изпращат по пощата не по-късно от 30 октомври 2011 г. на адреса на община Авелада, като разходите са за сметка на кандидатите.

MUNDIARTE
San Martin 797 (C.P. 1870) Avellaneda
Pcia. De Buenos Aires – Republica Argentina

Tel. 011 4222-1388 / 4222-9670

Подробна информация за участието във фестивала - условия, изискванията към кандидатите, както и формуляри за участие може да се намери на интернет страницата www.mundiarteavellaneda.blogspot.com, както и от самите организатори, чрез електронна поща – [email protected]

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“