Актуални договори по конкурсите на Фонд "Научни изследвания"

Начало » Наука » Архив » Архив "Новини и събития" » Актуални договори по конкурсите на Фонд "Научни изследвания"

Актуални договори по конкурсите на Фонд "Научни изследвания"

Публикувани са актуалните договори по конкурсите на Фонд "Научни изследвания".

Ръководителите на класираните проекти следва да попълнят договорите, съгласно приложените указания.

Краен срок за представяне на договорите в МОН е 10 септември 2007 г.

NB! Всеки конкурс оперира с различен типов договор. Невярно представени договори, които се отнасят към друг вид конкурс ще се считат за техническа неизправност и ще бъдат връщани на ръководителите на проектите за доработване.

В случай, че неизправен договор постъпи в МОН в последния ден от обявения краен срок, същият няма да бъде сключен.

За допълнителна информация и въпроси на телефони: 9217 647; 9217 636; 9217 649; 9217 545

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“