Международния конкурс за 29-та награда за млад писател на френски език – 2013 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Международния конкурс за 29-та награда за млад писател на френски език – 2013 г.

Международния конкурс за 29-та награда за млад писател на френски език – 2013 г.

През 2013 г. предстои провеждането на 29-то издание на Конкурса за млад писател на френски език. Наградата за млад писател на френски език е годишна и се присъжда за неиздавани произведения в проза, написани на френски език от млади автори на възраст между 15 и 27 години.

Конкурсът е под високия патронаж на г-н Абду Диуф, генерален секретар на Международната организация на франкофонията, на Министерството на външните работи, на Министерството на културата и комуникациите и на Министерството на националното образование на Френската република.

Наградите на конкурса са следните:

  • издаване на наградените текстове;
  • покана за посещение във Франция през 2014 г. - в Париж (на Салона на книгата) и в Мюре (за връчване на наградите), пакет книги и участие в писателско ателие в Мюре;
  • Награда на Франкофонската телевизия ТV 5 MONDE;
  • Награда на Френско-Квебекската служба за младежта.

Крайният срок за изпращане на творбите е 1 март 2013 година.

Конкурсът ще се проведе съгласно приложения Регламент.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“