Международния конкурс за 29-та награда за млад писател на френски език – 2013 г.

Начало » Документация » Конкурси » Архив до края на 2017 г. » Архив "Ученици" » Международния конкурс за 29-та награда за млад писател на френски език – 2013 г.

Международния конкурс за 29-та награда за млад писател на френски език – 2013 г.

През 2013 г. предстои провеждането на 29-то издание на Конкурса за млад писател на френски език. Наградата за млад писател на френски език е годишна и се присъжда за неиздавани произведения в проза, написани на френски език от млади автори на възраст между 15 и 27 години.

Конкурсът е под високия патронаж на г-н Абду Диуф, генерален секретар на Международната организация на франкофонията, на Министерството на външните работи, на Министерството на културата и комуникациите и на Министерството на националното образование на Френската република.

Наградите на конкурса са следните:

  • издаване на наградените текстове;
  • покана за посещение във Франция през 2014 г. - в Париж (на Салона на книгата) и в Мюре (за връчване на наградите), пакет книги и участие в писателско ателие в Мюре;
  • Награда на Франкофонската телевизия ТV 5 MONDE;
  • Награда на Френско-Квебекската служба за младежта.

Крайният срок за изпращане на творбите е 1 март 2013 година.

Конкурсът ще се проведе съгласно приложения Регламент.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“