ОП "Региони в растеж"

Начало » Документация » Програми и проекти » ОП "Региони в растеж"

ОП "Региони в растеж"
Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г."

 

 

 

Откриване на обновената сграда на ПГИУ „Елиас Канети“ – гр. Русе (публ. 21.09.2021 г.) Снимки

Откриване на обновената сграда на ПГМТ „Юрий Гагарин“ – гр. Русе (публ. 21.09.2021 г.) Снимки

Откриване на обновената сграда на ПГИ „Карл Маркс“ – гр. Смолян (публ. 17.09.2021 г.) Снимки

Откриване на обновената сграда на ПГМЕТ – гр. Ловеч (публ. 17.09.2021 г.) Снимки

Предстоящи церемонии за откриване на обектите в 4 професионални гимназии (публ. 10.09.2021 г.)

Предстояща церемония „Първа копка“ в ПГАВТ „А. С. Попов“, гр. София“ (публ. 11.08.2021 г.)

„Първа копка“ в ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ – гр. Пловдив, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Пловдив, ПГТСТ „Гоце Делчев“ - гр. Пловдив
(публ. 01.06.2021 г.) Снимки

Предстояща церемония „Първа копка“ за стартиране на строителствово в изпълнение на договор за инженеринг по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в гр. Пловдив (публ. 25.05.2021 г.)

Предстояща церемония „Първа копка“ за стартиране на строителствово в изпълнение на договор за инженеринг по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в Софийската професионална гимназия по електроника „Джон Атанасов“ (публ. 18.05.2021 г.)

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в гр. Кюстендил и гр. Дупница (публ. 18.03.2021 г.) Снимки

Предстояща церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. в гр. Кюстендил и гр. Дупница (публ. 04.03.2021 г.)

Сключен договор по процедура BG16RFOP001-3.004 „Спорт в училище“, по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ (публ. 16.02.2021 г.)

Официална церемония „Първа копка“ в ПГСАГ „Ангел Попов“ в гр. Велико Търново (публ. 11.12.2020 г.) Снимки

Предстояща церемония „Първа копка“ в ПГСАГ „Ангел Попов“ в гр. Велико Търново (публ. 08.12.2020 г.)

Официална церемония „Първа копка“ в Професионалната гимназия „Цар Иван Асен II“ в гр. Асеновград“ (публ. 03.12.2020 г.) Снимки

Предстояща церемония „Първа копка“ в Професионалната гимназия „Цар Иван Асен II“ в гр. Асеновград на 27.11.2020 г. от 11,00 ч. (публ. 27.11.2020 г.)

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. (публ. 20.11.2020 г.) Снимки

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (публ. 13.11.2020 г.)

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. на 18.11.2020 г. от 11,00 ч. в Професионалната гимназия по туризъм „Алеко Константинов“ в гр. Плевен (публ. 12.11.2020 г.)

Официална церемония по повод приключване на строителните дейности по проект, финансиран по Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (публ. 24.09.2020 г.)

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна Програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (публ. 24.09.2020 г.)

„Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор с предмет „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за модернизация на образователната инфраструктура на Професионалната гимназия по механоелектротехника, гр. Ловеч“ (публ. 24.08.2020 г.)  Снимки

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 20.08.2020 г. в гр. Ловеч (публ. 19.08.2020 г.)

В Смолян се проведе официална церемония „Първа копка“ за обновяване на образователната инфраструктура (публ. 28.05.2020 г.) Снимки

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 25.05.2020 г. от 10,00 ч. в Професионалната гимназия по икономика „Карл Маркс“ в гр. Смолян (публ. 22.05.2020 г.)

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 14.05.2020 г. в 11,00 ч. в Професионалната гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Видин (публ. 15.05.2020 г.) Снимки

Oфициална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 14 май 2020 г. (публ. 07.05.2020 г.)

Официална церемония „Първа копка“ за стартиране на изпълнението на договор за строителство по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 14 ноември 2019 г. (публ. 14.11.2019 г.)

Oфициална церемония „Първа копка“ за стартиране на проект по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на 18 юли 2018 г. (публ. 13.07.2019 г.)

Методология за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България (актуализация януари 2018 г.)

 


ОП "Региони в растеж"
Договори за безвъзмездна финансова помощ 2017 г.

Методология за приоритизиране на обектите на образователната инфраструктура на територията на Република България (актуализация)

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“