Национални програми 2014

Национални програми за 2014 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – 2014 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – 2014 година

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА“

Ръководител: Соня Кръстанова – директор на дирекция „Финанси”, тел.: 02 9217413, e-mail: [email protected]

Модул „Оптимизиране на училищната мрежа”

Лица за контакти:
Марияна Ламбова, началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02 9217410, e-mail: [email protected]
Росица Манасиева, държавен експерт в дирекция „Финанси”, тел.: 02 9217486, e-mail: [email protected]

Модул „Рационализация на мрежата от професионални училища“

Лице за контакти:
Нели Ненчева, началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02 9217402, e-mail: [email protected]

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития“

Лица за контакти:
Дима Коцева, началник на отдел в дирекция „Финанси”, тел.: 02 9217484, e-mail: [email protected]
Божидарка Марева, държавен експерт в дирекция „Финанси” – за държавните училища, тел.: 02 9217404, e-mail: [email protected]
Антон Коев, старши експерт в дирекция „Финанси” – за общинските училища, тел.: 02 9217605, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „СИСТЕМА ЗА НАЦИОНАЛНО СТАНДАРТИЗИРАНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ“

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02 9217 746, e-mail: [email protected]

Лица за контакти:
Милена Иванова, дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02 9217 451, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РОДЕН ЕЗИК И КУЛТУРА ЗАД ГРАНИЦА“

ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА“

Поредно издание на Националния конкурс „Родолюбие“, организиран от Национален клуб „Родолюбие“ със съдействието на Министерството на образованието и науката.

На вниманието на училищните ръководители на училищата, вписани в списъка по ПМС № 334/08.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина и на бенефициентите по Националната програма „Роден език и култура зад граница“

Регламент на конкурса за ученици

Регламент на конкурса за учители

Ръководител: Лазар Додев – директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране“, тел.: 02 9217 436, e-mail: [email protected]

Лица за контакти:
Наталия Михалевска, началник на отдел, дирекция ОКИ, тел.: 02 9217 579, e-mail: [email protected]
Румяна Тошкова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел.: 02 9217 769, e-mail: [email protected]
Керка Андонова, държавен експерт , дирекция ОКИ, тел.: 02 9217 428, e-mail: [email protected]
Румяна Генова, главен експерт, дирекция „Финанси”, тел.: 02 9217 704, e-mail: [email protected]
Росица Матрачийска, главен счетоводител, дирекция ССД, тел. 02 9217 414, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МОДЕРНИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“

Краен срок за подаване на проектните предложения: 9 юни 2014 г. (понеделник). Важи датата на пощенското клеймо.

Лица за контакти:
Емилия Вълчовска, началник отдел ПОО, дирекция ОПОС, тел.: 02 9217 447, e-mail: [email protected]
Магдалена Станулова, гл. експерт, отдел ПОО, дирекция ОПОС, тел.: 02 9217 785, e-mail: [email protected]
Чавдар Здравков, гл. експерт, отдел ПОО, дирекция ОПОС, тел. : 02 9217 424, e-mail: [email protected]
Емилия Попова, отдел ПОО, дирекция ОПОС, тел.: 02 9217 472, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ”

Ръководител: Грета Ганчева – директор на дирекция ДОПР, тел.: 02 9217435, е-mail: [email protected]

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

Лица за контакти:
Камелия Колева, началник на отдел „Достъп до образование”, тел.: 02 9217-455, е-mail: [email protected]
Тотка Иванова, държавен експерт, тел.: 02 9217-432, е-mail: [email protected]
Анелия Томова, главен експерт, тел.: 02 9217-440, е-mail: [email protected]
Тихозар Кръстев, младши експерт, тел.: 02 9217-482, е-mail: [email protected]

Модул „Национални и международни ученически олимпиади и състезания”

Лица за контакти:
Стоянка Почеканска, главен експерт, тел.: 02 9217-454, е-mail: [email protected]
Снежинка Матакиева, главен експерт, тел.: 02 9217-453, е-mail: [email protected]
Валентина Иванова, главен експерт, тел.: 02 9217-581, е-mail: [email protected]
Елена Търничкова, главен експерт, тел.: 02 9217-793, е-mail: [email protected]
Емилия Попова, главен експерт, тел.: 02 9217-472, е-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”

Ръководител: Лазар Додев – директор на дирекция „Организация, контрол и инспектиране“, тел.: 02 9217 436, e-mail: [email protected]

Мярка „Без свободен час“

Лице за контакти:
Керка Андонова, държавен експерт в дирекция „Организация, контрол и инспектиране“, тел.: 02 9217 428, e-mail: [email protected]

Мярка „Без отсъствие”

Лице за контакти:
Ели Тричкова, началник на отдел в дирекция „Организация, контрол и инспектиране“, тел.: 02 9217 539, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“

Ръководител: Евгения Костадинова – директор на дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, тел.: 02 9217 746, e-mail: [email protected]

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“

!!! НОВО !!!

Лицe за контакт:
Емилия Григорова, старши експерт, дирекция ОПОС, тел.: 02 9217 569, e-mail: [email protected]

Модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи“

!!! НОВО !!!

Лице за контакт:
Ваня Трайкова, главен експерт, дирекция ОПОС, тел.: 02 9217 443, e-mail: [email protected]

Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

!!! НОВО !!!

Лице за контакт:
Рени Рангелова, държавен експерт, дирекция ОПОС, тел.: 02 9217 499, e-mail: [email protected]

Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”

Лице за контакт:
Снежинка Матакиева, главен експерт, дирекция ОПОС,тел.: 02 9217 453, e-mail: [email protected]

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ”

Лицa за контакт:
Ръководител: Милка Коджабашиева – директор на дирекция „Квалификация и кариерно развитие”, e-mail: [email protected]

Елка Бузова – тел. 02 9808805, e-mail: [email protected]
Жасмина Александрова – НИОКСО

Национална учителска програма за учители по професионална подготовка от област на образование „Техника“, която ще се проведе в ЦЕРН – Женева в периода от 06.10.2014 г. до 10.10.2014 г.

НОВО!!!

Краен срок – 05.09.2014 г. включително.

Национална учителска програма в ЦЕРН, Женева, Швейцария, 27.07. – 02.08.2014 г.

Национална учителска програма за учители, преподаващи учебния предмет „физика и астрономия” в ЦЕРН, Женева, Швейцария, 27.07. – 02.08.2014 г.

Краен срок – 13.06.2014 г. включително.

Национална учителска програма по природни науки – ЦЕРН, Женева, Швейцария, 27.07. – 02.08.2014 г.

Краен срок – 13.06.2014 г. включително.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В УЧИЛИЩЕ“

Кандидатстване по програмата http://internet.mon.bg/ikt/

Лицa за контакт:

Орлин Кузов, дирекция ИКТ, тел.: 02 9217687, e-mail: [email protected]
Димитър Цветков, дирекция ИКТ, тел.: 02 9217457, e-mail: [email protected]
Стела Колева, дирекция ИКТ, тел.: 02 9217519, e-mail: [email protected]
Шенай Мюмюн, дирекция ИКТ, тел.: 02 9217642, e-mail: [email protected]

Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“

Ръководител на екип – Калин Анастасов, директор на дирекция ДСОП, тел.: 02 9217544

Модул „Подобряване на училищната среда”

ДЕЙНОСТ: ОБСЛЕДВАНЕ, ТЕХНИЧЕСКА ПАСПОРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИЦИРАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДИ ОТ ПЪРВА ДО ТРЕТА КАТЕГОРИЯ

Модул „Подобряване на училищната среда”

Лице за контакт:

Радостина Колева, началник на отдел на дирекция ДСОП, тел.: 02 9217538, e-mail: [email protected]

Модул „Достъпна архитектурна среда“

Лице за контакт:
Йовко Йовчев, дирекция ДСОП, e-mail: [email protected]

Модул „Осигуряване на транспортни средства за превоз на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“

Лице за контакт:
Георги Кирков, главен експерт в дирекция ДСОП, тел.: 02 9217 742, e-mail: [email protected]

Информация

Отчети

GoTop