Съдържание

ВСИЧКИ НОВИНИ

ДНЕС НЯМА ДА СЕ УЧИ В УЧИЛИЩА ОТ 7 ОБЩИНИ

Поради лошото време, аварии и усложнена пътна обстановка, днес е преустановен  учебният процес в училища в 7 общини в страната.   Днес, 20 януари 2017 г.,  няма да се учи в следните училища: Област Бургас: Община Айтос: ОУ „Христо Ботев“ – с. Мъглен; Област Варна Община Ветрино: СУ „Христо Ботев“ - с. Ветрино; Област Силистра Училищата в община Главиница; Област Смолян Училищата в община Мадан; Област Шумен Община Хитрино: ОУ "Панайот Волов" – с. Живково; Област Ямбол Община Стралджа: ОУ "Христо Ботев" - с. Войника; Община Тундж...

виж повече »

ДНЕС НЯМА ДА СЕ УЧИ В УЧИЛИЩА ОТ 7 ОБЩИНИ

Поради лошото време, аварии и усложнена пътна обстановка, днес е преустановен  учебният процес в училища в 7 общини в страната. Засега в МОН е постъпила информация, че 20 януари ще е неучебен ден  за ОУ "Васил Левски", с Тенево, община Тунджа, област Ямбол. Днес, 19 януари 2017 г.,  няма да се учи в следните училища: Област Силистра Училищата в общините Главиница и Ситово; Област Хасково Община Ивайловград ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Железино ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Белополци ОУ„Св. св. Кирил и Методий“, с. Свирачи Облас...

виж повече »

ОТРАСЛОВИЯТ СЪВЕТ ОБСЪДИ ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕТО И НОРМИРАНЕТО НА ТРУДА

Проекти на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Наредба за нормирането и заплащането на труда бяха представени на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, проведено в МОН на 17 януари 2017 г. По време на дискусията бе решено работна група от представители на МОН и на социалните партньори – национално представени работодателски и синдикални организации в системата на средното образование и представители да подготви технически редакции и допълнения на направените предложения ...

виж повече »

ДНЕС НЕ СЕ УЧИ В УЧИЛИЩА ОТ 11 ОБЩИНИ

Заради лошо време, аварии и усложнена пътна обстановка, днес е преустановен  учебният процес в училища в 11 общини в страната. Засега в МОН е постъпила информация, че утре, 19 януари, няма да се учи в 3 общини: Главиница, Ситово и Ивайловград. Днес не се учи в следните училища: Област Бургас Община Айтос: ОУ "Христо Ботев" – с. Мъглен, и ОУ "Светлина" – с. Тополица; Община Поморие: НУ "Константин Величков" – с. Габерово, и  ОУ "Елин Пелин" – с. Дъбник; Област Добрич Община Тервел: ОУ "Д-р Петър Берон", с. Коларци; Област Русе Община Русе: ОУ "Ангел Кън...

виж повече »

СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Вицепремиерът и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева утвърди адаптиран учебен план за обучение в курсовете за ограмотяване на лица, навършили 16 години, които не са ученици, по проект „Нов шанс за успех“, който се изпълнява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (НОИР). Основна цел на проекта е чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде улеснен достъпът на неграмотните и слабограмотни хора до общообразователна и професионална подготовка и до реализацията им на пазара на труда. Според утвърдения ...

виж повече »

316 МЛН. ЛЕВА СА ДОГОВОРЕНИ ПО ОП НОИР

По Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж" са договорени общо 316 милиона лева с изключение на първата ос по програмата, която е за инвестиции в научната инфраструктура. Това беше съобщено днес на пресконференция на зам.-министъра на образованието и науката Красимир Киряков и Цветана Герджикова - директор на Главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" в МОН. Програмата разполага с 1,37 милиарда лева до 2020 г., каза Герджикова. Тя обясни, че приоритетната ос 1 е за инвестиции в научните изследвания и в технологичното развитие като за т...

виж повече »

ЕК ЗАПОЧНА ПРОУЧВАНЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКОТО ДИПЛОМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Генерална дирекция „Образование и култура“ към ЕК стартира онлайн проучване за европейското дипломно приложение сред висшите училища в ЕС. Българските институции за висше образование ще могат да дадат своите препоръки, предложения и мнения за подобряване на документа и за потенциалната възможност за цифровизацията му. Електронният въпросник може да бъде намерен на интернет адрес: https://www.surveygizmo.eu/s3/90022840/Diploma-Supplement-HEIs-survey Европейското дипломно приложение се издава безплатно от висшите училища у нас на английски или на друг от най-разпространените езици...

виж повече »

СКЛЮЧЕН E ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.

На 12.01.2017 г. Министерството на образованието и науката сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.005-001-С01 „Подобряване на административния капацитет на Министерство на образованието и науката (МОН) с цел успешно изпълнение на проектите по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020 г.“ с Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез финансов план за бюджетна линия по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОПРР 201...

виж повече »

МЕГЛЕНА КУНЕВА: ОБРАЗОВАНИЕТО ЩЕ СЕ РАЗВИВА ПРЕЗ КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

Държава се прави с хора, а Вие всеки ден произвеждате държава. С тези думи министърът на образованието и науката Меглена Кунева в оставка откри днес среща на 130 новоназначени директори и временно изпълняващи длъжността директори на училища. Министърът посочи, че директорите са най-важни за системата на образованието, защото те управляват и от тях зависи успехът на училището, учителите и учениците.  Кунева отбеляза, че по света ни мерят през образованието и тази тема вече е европейска и ние трябва да участваме в това състезание. За реформата в образованието е много важно да има лидери, д...

виж повече »

УЧЕНИЦИ ОТ СТАМБОЛИЙСКИ ПОЗДРАВИХА МОН ЗА БАНГО ВАСИЛ

Ученици от ОУ „Христо Ботев“ в Стамболийски поздравиха екипа на Министерство на образованието и науката по повод ромската Нова година – Василица. Децата изпълниха два танца и разиграха съвременен вариант на приказката „Дядо вади ряпа“. Те пожелаха на екипа успешна година, след което сурвакаха за здраве зам.-министрите Диян Стаматов и Красимир Киряков. От своя страна двамата подариха на учениците образователни игри и книжки. След тържеството възпитаниците на ОУ „Христо Ботев“ питаха зам.-министрите за любимите им предмети и учители в училище. „А...

виж повече »

Странична навигация

Контакти

icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A
Административно обслужване
8:30 ч. - 19:00 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Horizon 2020