Съдържание

Област Велико Търново

Адрес: 5002, ул."Арх. Георги Козаров" 1
тел.: 062 616 314
факс: 062 628 037
e-mail: rio_vt@vali.bg
web: http://riovt.org/

Област Враца

Адрес: 3000, ул."Софроний Врачански" 6
тел.: 092 624 643
факс: 092 624 643
e-mail: rio_vraca@mon.bg
web: http://www.ruobg.com

Област Перник

Адрес: 2300, ул."Св.св.Кирил и Методий" 11
тел.: 076 60 48 30
факс: няма
e-mail: rio_pernik@mon.bg
web: http://www.ruobg.com

Област Хасково

Адрес: град Хасково, ул. "П. Евтимий" № 2, ет.2
тел.: 038 65 00 60
факс: 038 62 25 03
e-mail: rio_haskovo@mon.bg
web: http://www.ruobg.com

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам