Съдържание

Област Перник

Адрес: 2300, ул."Св.св.Кирил и Методий" 11
тел.: 076 60 48 30; 076 60 16 78; 076 60 11 85
факс: 076 60 48 30
e-mail: rio_pernik@mon.bg
web: http://www.riobg.com

Странична навигация

Контакти

icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A
Административно обслужване
8:30 ч. - 19:00 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Horizon 2020