Съдържание

Архив на Регистъра на акредитираните висши училища към 1 юни 2017 г.

АКРЕДИТИРАНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ към 1 юни 2017 г.

20. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София

Институционална акредитацияДадена акредитация на 27.09.2012 г. за срок от четири години

Валидна до: 27.09.2016 г.

Оценка: 5,21

Отрицателна оценка на Акредитационния съвет на НАОА на Проекта за преобразуване на Частно висше училище, самостоятелен Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг в Специализирано частно висше училище Софийско висше бизнес училище (СВБУ)  - 09.06.2016 г.

Програмна акредитация: 

23. Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна

Институционална акредитацияДадена акредитация на 05.09.2013 г. за срок от шест години 
Положителна оценка на Проект за откриване на Филиал в град Сливен на Медицински университет "Проф.д-р Параслев Стоянов" - Варна

Валидна до: 05.09.2019 г.
Положителна оценка на проекта дадена на 25.10.2012 г.

Оценка: 9.27

Програмна акредитация: 

36. Русенски университет "Ангел Кънчев"

Институционална акредитацияДадена акредитация на 07.06.2012 г., за срок от шест години

Положителна оценка на Проект за откриване на Филиал в гр. Видин на Русенския университет „Ангел Кънчев“

Валидна до: 07.06.2018 г.

Оценка: 9,28

Програмна акредитация: 

40. Технически университет - Варна

Институционална акредитацияДадена акредитация на 24.07.2014 г. за срок от шест години

Положителна оценка на Проект за откриване на Филиал в гр. Добрич на Техническия университет – Варна

Валидна до: 24.07.2020 г.

Оценка: 9,18

Програмна акредитация: 

Странична навигацияКонтакти


icon

Телефон за граждани

0800 16 111

безплатен от цялата страна

Централа на МОН:

тел.: 02 921 77 99

факс: 02 988 24 85

София 1000
бул. "Княз Дондуков" 2A

Приемна

тел.: 02 9217 760

e-mail: priemna@mon.bg

Работно време: 9:00 ч. - 17:30 ч.

ПРЕСЦЕНТЪР

тел.: 02 921 77 44

факс: 02 988 26 93

e-mail: press_mon@mon.bg

АНТИКОРУПЦИЯ

Изпрaщайте Вашите сигнали на адрес:

anticorruption@mon.bg

Сигнал за фиктивно записани ученици

Най-добрият учител, когото познавам