„Работата по Механизма ще се концентрира повече върху идентифицирането на децата в риск, осигуряването на ежедневната посещаемост и превенция от отпадане от детска градина и училище. Търсим балансирания подход между подкрепящите мерки и санкциите, з

Към новината

Професионалното образование е пряката връзка с пазара на труда, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на посещението си в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство “Н.Й. Вапцаров” в с. Средище, общи

Към новината

Основните задачи и предизвикателства пред образователната система, които обсъждаме, са подобряването на материалната база и модернизирането на процеса на обучение. Това посочи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на посещени

Към новината

До средата на тази година се очаква всички училища в страната да са изградили със средства на Министерството на образованието и науката wi-fi мрежи със защитена интернет-среда. Това съобщи министър Красимир Вълчев на среща в Банско с учители, директо

Към новината

С бюджет от 127 759 359 лева стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. Той е насочен към 1 500 училища със 120 000 ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и з

Към новината

АКТУАЛНО

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР АНГЕЛИЕВА: ПЛАНИРАМЕ ОТКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННА ТОЧКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ В БЪЛГАРИЯ

Към новината

20.03.2019

МОН СЪБИРА ЕКСПЕРТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКИ ЖЕСТОВ ЕЗИК

Към новината

20.03.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: НАШАТА ЦЕЛ Е ДЕЦАТА НИ ДА СА НАЙ-ДОБРИТЕ

Към новината

20.03.2019

IN MEMORIAM

Към новината

19.03.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИХАЙЛОВА: УСПЕХ СЕ ПОСТИГА В ЕКИП ОТ УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

Към новината

16.03.2019

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“