Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев връчи почетното отличие на МОН „Национална диплома“ на 12 зрелостници, които имат отличен успех (6,00) по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование и за изявени способности

Към новината

С 500 лева ще бъде увеличена заплатата на учителите, които се включат в Национална програма „Мотивирани учители“ и пожелаят да работят в училища с проблемни области, включително с ученици, които имат ниски образователни резултати или нисък социален с

Към новината

Близо 3000 деца от центровете за специална образователна подкрепа ще се обучават чрез нови софтуерни продукти и модерни технологии, закупени по национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. За първа година в програмата беше вкл

Към новината

„Учителите в българските неделни училища в чужбина сте сред съвременните будители и ви благодаря за патриотизма и усилията, които полагате за нашите деца“. С тези думи премиерът Бойко Борисов се включи в 12-а годишна конференция на Асоциацията на бъл

Към новината

От следващата учебна година започва още по-активна работа за привличането и включването на децата и учениците в образователната система. За целта детските градини и училищата в страната ще сформират постоянни екипи за превенция на отсъствията без ува

Към новината

Министерството на образованието и науката предлага промяна на наредбите за общообразователната и профилираната подготовка, с която делегира повече самостоятелност на учителите при методическото планиране и преподаването според възможностите на учениц

Към новината

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага за обществено обсъждане проект на график на учебното време през следващата учебна година. Четири са предвидените ваканции. Планира се есенната да е от 1-ви до 3-ти ноември 2019 година, а коледн

Към новината

АКТУАЛНО

ОТБЕЛЯЗВАМЕ 70 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА ЖЕНЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ

Към новината

12.08.2019

С ЧЕТИРИ МЕДАЛА СЕ ЗАВРЪЩА БЪЛГАРСКИЯТ ОТБОР ОТ МЕЖДУНАРОДНАТА ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКА

Към новината

11.08.2019

СЕДЕМ БАНКИ ОТПУСКАТ СТУДЕНТСКИ КРЕДИТИ

Към новината

09.08.2019

УЧЕНИЦИТЕ ПОКАЗВАТ ВСЕ ПОВЕЧЕ ПОЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА В ИНТЕРНЕТ И ЗАЩИТАТА ОТ ВИРУСИ

Към новината

08.08.2019

ЗАПОЧВА КАНДИДАТСТВАНЕТО ПО НОВИТЕ НАЦИОНАЛНИ НАУЧНИ ПРОГРАМИ ПЕТЪР БЕРОН И ВИХРЕН

Към новината

01.08.2019

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“