Учители

Начало » Документация » Конкурси » Учители

 

Регламент за организиране на Национален конкурс за игри и игрови материали, изработени от учители или други педагогически специалисти в детските градини и училища с подготвителни групи

Конкурсните материали за областен етап се изпращат на адреса на съответното Регионално управление на образованието в срок до края на деня на 29 март 2019 г.


Национален конкурс за учители за най-добър урок в музей

Регламент за организиране и провеждане на Национален конкурс за учители за най-добър урок в музей

Срок за представяне на изследователските проекти: 15.07.2019 г. (важи датата на пощенското клеймо на подателя).


Поканата за участие в Национална конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка”

Повече информация


Свободни места за длъжности съгласно обявата в Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия за учебната 2018/2019 година

Повече информация

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок от 17 до 23 юли 2018 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428).


Свободни места за длъжности съгласно обявата в Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република за учебната 2018/2019 година

Повече информация

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок от 17 до 23 юли 2018 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428).


Свободно място за длъжността „учител в началния цикъл (I - V клас)” в Европейското училище – Брюксел ІV

Повече информация

Документите се подават в Министерството на образованието и науката в 10-дневен срок от датата на публикуване на обявата (гр. София, бул. „Княз Дондуков” № 2А). Публикувана на 25 май 2018 г.

Срок за подаване на документи от 25.05.2018 до 04.06.2018 включително


Мемориален музей Ямадера Башо в Япония обявява 10-ти конкурс за хайку на английски език

Повече информация

Заявления за участие ще бъдат приемани в периода от 02 април 2018 г. до 02 юни 2018 г.

 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“