Центовете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) в София и Националният дворец на децата ще прехвърлят временно част от дейностите си онлайн заради усложнената епидемична обстановка в града. Работата с деца със специални образователни потребности

Към новината

Четири милиона лева от постъпленията от хазарт ще бъдат разпределени между държавни и общински училища за изграждане на нови и ремонт на съществуващи физкултурни салони и спортни площадки. Средствата, заложени в съвместната Годишна програма на минист

Към новината

Единадесет антигенни теста за диагностициране на COVID-19, налични на пазара в България, могат да се прилагат в училище от самите деца или от медицинските специалисти там. Те са включени в  списък, предоставен на Министерството на образованието и нау

Към новината

АКТУАЛНО

МИНИСТЪР ДЕНКОВ: НЯМА ДА ИЗДАМ НАРЕЖДАНЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЯ НA УЧИТЕЛИТЕ

Към новината

16.10.2021

МИНИСТЪР ДЕНКОВ: ВАЖНО Е ВРЪЗКИТЕ С БИЗНЕСА ДА СА ПРИОРИТЕТ ЗА УНИВЕРСИТЕТИТЕ

Към новината

15.10.2021

28 СТУДЕНТИ ЩЕ СТАЖУВАТ В БТА ПО ПРОЕКТА НА МОН „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ“

Към новината

15.10.2021

БРОЙКИТЕ ЗА ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАВО НЯМА ДА СЕ УВЕЛИЧАВАТ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРАВОСЪДНИЯ МИНИСТЪР

Към новината

14.10.2021

4,1 МЛН. ЛВ. ЗА СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

Към новината

14.10.2021

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“