Броят на зрелостниците, които са изкарали максимален резултат на държавните зрелостни изпити през май, се е увеличил спрямо миналата година. По 100 т. са получили 226 ученици, а през 2018 г. са били 215. Почти наполовина са намалели абитуриентите, ко

Към новината

„С новата национална програма „Иновации в действие“ искаме да стимулираме училищата да си партнират повече и да обменят иновативни практики за обучение. Очакваме в нея да се включат 580 училища, да се провокират взаимно и да подкрепят креативните учи

Към новината

През следващите години по-голямата част от усилията ще бъдат насочени към оборудване на кабинетите, с акцент на тези по природни науки, като за целта ще се осигурят допълнителни средства в размер на 20 млн. лв., заяви министърът на образованието и на

Към новината

Зрелостниците вече могат да видят резултатите си от майската сесия на държавните зрелостни изпити (ДЗИ). Проверката става с входящ номер и идентификационен код на адрес: https://zamaturite.bg/  Официалните протоколи ще бъдат изпратени по-късно до учи

Към новината

През тази година продължаваме преструктурирането на план-приема след седми клас не само от профилирани към професионални паралелки, но и към STEM профили и професии. Това е в отговор на колективната ни потребност от кадри с техническо професионално о

Към новината

„В бъдеще учителите ще разчитат на повече източници на информация и знание, а не само на учебниците. По проект „Образование за утрешния ден“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ще дадем възможност те да създават електронно образователн

Към новината

АКТУАЛНО

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ОТВАРЯНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ КЪМ СТРУКТУРИТЕ НА ДЪРЖАВАТА И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО

Към новината

14.06.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА УЧАСТВА В НАГРАЖДАВАНЕТО НА ГИМНАЗИИ И ФИРМИ С ПРИНОС КЪМ ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТА ДОМИНО

Към новината

13.06.2019

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КАРИНА АНГЕЛИЕВА: ЩЕ РАБОТИМ ЗА МОБИЛНОСТТА НА СТУДЕНТИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙ

Към новината

13.06.2019

ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ЩЕ СЕ ОБУЧАВАТ С 3D ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕРЕН СОФТУЕР В ПОПОВО

Към новината

12.06.2019

МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ПРЕДВИЖДАМЕ ПОВЕЧЕ УЧЕНИЦИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Към новината

12.06.2019

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“