Общо образование

Начало » Общо образование

Компетентностен подход
Учебно-изпитни програми

 

НАРЕДБА № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити (изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

Безопасност на движението по пътищата (БДП)
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“