До 30 март 2018 - Конкурс за подаване на предложения за достъп до научноизследователска инфраструктура

Начало » Наука » Конкурси и резултати » Архив » Архив - Конкурси 2019 г. » До 30 март 2018 - Конкурс за подаване на предложения за достъп до научноизследователска инфраструктура

Конкурс за подаване на предложения за достъп до научноизследователска инфраструктура

CERIC-ERIC е Централно европейска научноизследователска инфраструктура, предлагаща достъп до близо 50 съвременни инструмента за многостепенни изследователски предложения в областта на биоматериалите и нанотехнологиите. Сред страните основателки на CERIC-ERIC са Австрия, Хърватия, Чехия, Унгария, Италия, Полша, Румъния, Сърбия и Словения. Всяка година приблизително 400 изследователи и технически персонал от цяла Европа вземат активно участие в дейността на CERIC-ERIC.

През настоящата година CERIC-ERIC обявява конкурс за подаване на предложения за достъп до научноизследователска инфраструктура: https://vuo.elettra.trieste.it/pls/vuo/guest.startup.

В поканата на конкурса е посочено, че се предлага достъп до приблизително 50 инструмента за многостепенни изследвания, 2 поддържащи лаборатории, както и възможности за получаване на подкрепа за мобилност за двама потребители и награди за висококачествени публикации с отворен достъп.

Публикувани са 2 крайни срока за подаване на проектни апликации: 1 и 30 март 2018 г.

Повече информация потенциалните бенефициенти могат да получат от: http://www.ceric-eric.eu/.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“