Преподаватели

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели

КОНКУРС за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година

Повече информация

Необходими документи за участие в конкурса се подавата в срок до 31 май 2019 г. включително


Конкурс за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2019/2020 година

Резултатите от проведения на 11.04.2019 година конкурс за подбор на преподаватели за българските общности зад граница на основание ПМС № 103/1993 г.

Повече информация

В срок до 30 март 2019 г. включително кандидатите трябва да представят следните документи в приемната на Министерството на образованието и науката всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа или могат да ги изпратят по пощата на горепосочения адрес не по-късно от обявения краен срок (важи датата на пощенското клеймо)


Информация
за конкурс за отпускане на стипендии за български граждани за придобиване на магистърска или докторска степен в Република Корея

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и подават необходимите документи (на ръка или изпратени по куриер) в Посолството на Република Корея в срок до 17:30 ч. на 15 март 2019 г.

Повече информация


Министерството на образованието и науката обявява конкурс за преподаватели по български език и литература за академичната 2018-2019 година в следните чуждестранни университети:

  1. Тиендзински университет за чужди езици, Китайска народна република
  2. Запорожки национален университет, Украйна

Повече информация 

В срок до 22 февруари (петък) 2019 г. в деловодството на Министерството на образованието и науката се представят документите за кандидастване


Министерството на образованието и науката обявява конкурс за стипендии, отпуснати съгласно Споразумението за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието на Китайската народна република.

Стипендиите са предоставени за обучение и специализация на български граждани в китайски държавни висши училища, считано от учебната 2019-2020 година

Повече информация

Информация за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации, предоставени от правителството на Китайската народна република за учебната 2019-2020 година

Повече информация


Конкурси за отпускане на стипендии на български граждани за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2019-2020 година II Преподаватели

Срок за подаване на документи съгласно обявата


Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2019/2020 година

Повече информация


Информация за стипендии за обучение и специализация на български граждани в китайски висши училища и научни организации, предоставени от правителството на Китайската народна република за учебната 2018-2019 година

Повече информация

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“