Преподаватели

Начало » Документация » Конкурси » Преподаватели

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища (публ.15.10.2021 г.):

 • Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения;
 • Познанския университет „Адам Мицкевич“, Полша;
 • Университета „Екс-Марсилия“, Франция;
 • Запорожки национален университет, Украйна.

Обява

Приложение 1 Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Приложение 2 Формуляр

Документите се подават в срок до 25 октомври 2021 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.


Информация за стипендии за постдокторска специализация в Япония – JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers – FY 2022 (публикувано 08.10.2021 г.)
Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване, определен от JSPS, е 30 юли 2022 г.


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища (публ. 13.09.2021 г.):

 • Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения;
 • Познанския университет „Адам Мицкевич“, Полша;
 • Университета „Екс-Марсилия“, Франция;
 • Запорожки национален университет, Украйна.

Обява

Приложение 1 Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище

Приложение 2 Формуляр

Документите се подават в срок до 27 септември 2021 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публ. 13.09.2021 г.)


Подбор за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2021/2022 година, както следва:

 1. Преподавател по български език и литература в начален етап в Средно общообразователно училище № 31 (I-III степен), гр. Одеса, Украйна;
 2. Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в Районното управление на образованието, младежта и спорта, гр. Тараклия, Тараклийски район, Република Молдова;
 3. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей “Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
 4. Преподавател по български език и литература в Гимназия № 3 „Съзвездие“, гр. Бердянск, Запорожка област, Украйна

Обява

Формуляр (по образец) за участие в подбора можете да свалите    ТУК.

В срок до 26 август 2021 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и наукат (публ. 09.08.2021 г.).


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища (публ. 22.07.2021 г.)

 1. Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения;
 2. Познанския университет „Адам Мицкевич“, Полша;
 3. Университета „Екс-Марсилия“, Франция;
 4. Запорожки национален университет, Украйна

Обява

Приложение 1 - Заявление

Приложение 2 - Формуляр за кандидастване

Срокът за подаване на документи за участие в процедурата за подбор за преподаватели в горепосочените чуждестранни висши училища се удължава до 3 септември (петък) 2021 г. (публ. 10.08.2021 г.).

Документите се подават в срок до 16 август 2021 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 22.07.2021 г.).


Подбор за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2021/2022 година, както следва: (публ. 12.07.2021 г.).

1. Преподавател по български език и литература в начален етап в Средно общообразователно училище № 31 (I-III степен), гр. Одеса, Украйна;
2. Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в Районното управление на образованието, младежта и спорта, гр. Тараклия, Тараклийски район, Република Молдова;
3. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей “Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
4. Преподавател по български език и литература в Гимназия № 3 „Съзвездие“, гр. Бердянск, Запорожка област, Украйна

Обява

Личен формуляр

(публ. 12.07.2021 г.)


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища (публ. 21.06.2021 г.):

Обява

Приложение 1 - Заявление

Приложение 2 - Формуляр за кандидастване

Документите се подават в срок до 2 юли 2021 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване (публ. 21.06.2021 г.).


Подбор за преподавател по български език и литература в Гимназия № 3 „Съзвездие“, гр. Бердянск, Украйна за учебната 2021/2022 година (публ. 08.06.2021 г.)

Обява

Формуляр на кандидата (публ. 09.06.2021 г.)

В срок до 30 юни 2021 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2021/2022 година в следните чуждестранни висши училища (публ. 26.05.2021 г.):

 1. Тракийския университет „Демокрит“, Комотини, Гърция
 2. Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Ереван, Армения

Обява
Заявление за участие в конкурс за преподавател по български език и литература в чуждестранно висше училище
Формуляр на кандидата

Документите се подават в срок до 11 юни 2021 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.  (публ. 26.05.2021 г.)

Резултати от процедура за подбор на преподаватели по български език и литература в Тракийския университет „Демокрит“, Комотини и Университета „Болоня“, Форли, проведена на 15 юли 2021 г. (публ. 22.07.2021 г.)


ПОДБОР за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2021/2022 година (публ. 25.05.2021 г.):

1. Преподавател по български език и литература в начален етап в Средно общообразователно училище № 31 (I-III степен), гр. Одеса, Украйна;
2. Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в Районното управление на образованието, младежта и спорта, гр. Тараклия, Тараклийски район, Република Молдова;
3. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей “Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова.

Обява
Формуляр (по образец) за участие в подбора можете да свалите   ТУК.

В срок до 25 юни 2021 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката (публ. 25.05.2021 г.)


ПОДБОР за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2021/2022 година (публ. 02.03.2021 г.):

Резултати от проведения на 27.04.2021 г. подбор за преподаватели за българските общности зад граница на основание ПМС № 103/1993 г.

 1. За преподавател по методика на преподаването на български език и литература в Главното управление на образованието, гр. Комрат, АТО Гагаузия, Република Молдова - Марияна Георгиева Кирова
 2. За преподавател по история, култура и традиции на българския народ в Българския теоретичен лицей „Васил Левски“, гр. Кишинев, Република Молдова - Светлозар Лазаров Теохаров
  Резервен кандидат:
  Катерина Иванова Данаилова
 3. За преподавател по български език и литература в СОУ № 1 „Атанас Стоев“, с. Паркани, Република Молдова - Станка Панева Дойчинова
 4. За преподавател по български народни инструменти (гъдулка и тамбура) в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Република Молдова - Борислав Тодоров Гълъбов
 5. За преподавател по акордеон и корепетитор в Музикален колеж „Щефан Няга“, филиал гр. Твърдица, Република Молдова - Гето Георгиев Тасев
  Резерен кандидат:
  Ангел Богданов Иванов
 6. За преподавател по музика, диригент и вокален педагог в Теоретичен лицей „Христо Ботев“, с. Валя Пержей, Република Молдова - Тихомир Иванов Борисов

Обява

Формуляр (по образец) за участие в подбора можете да свалите    ТУК.

В срок до 30 март 2021 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката (публ. 02.03.2021 г.)


Информация за обучение на български граждани в Република Корея

Кандидатите трябва да изпратят по пощата или да донесат лично в посолството всички документи и формуляри (попълнени на английски език) до 17:30 ч. (българско време) на 19-ти март 2021 г.


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в следните чуждестранни висши училища (публ. 01.02.2021 г.):

 1. Университет „Болоня“, кампус Форли, Италия;
 2. Познански университет „Адам Мицкевич“, Полша;
 3. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения.

Обява

Личен формуляр

Заявление

Документите се подават в срок до 15 февруари 2021 г. (понеделник) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване.


Конкурси за предварителен подбор на български граждани, кандидати за стипендии за обучение, специализации и научни изследвания в чужбина през учебната 2021-2022 година (публ. 21.01.2021 г.)

Обява за II. Преподаватели (от 10 до 15 стр. вкл.)

Срок за кандидатстване съгласно вида на конкурса. (публ. 21.01.2021 г.)


Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в следните чуждестранни висши училища (публ. 11.12.2020 г.):

 1. Университет „Болоня“, кампус Форли, Италия;
 2. Познански университет „Адам Мицкевич“, Полша;
 3. Еревански държавен университет по лингвистика и социални науки „В. Брусов“, Армения.

Обява

Личен формуляр

Заявление

Документите се подават в срок до 14 януари 2021 г. (четвъртък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване. (публ. 11.12.2020 г.)


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“