Учители

Начало » Документация » Конкурси » Учители

 

Заповед № РД09-1702/13.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на конкурс за длъжността „учител, начален етап на основното образование“ на Българското средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република (публ. 16.08.2021 г.)

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 17 септември 2021 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел.: 02 92 17 428).


Заповед № РД09-1595/06.08.2021 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на конкурс за директор на БСУ „Хр. Ботев“ в Братислава, Словакия (публ. 11.08.2021 г.)

Документите се подават в сградата на МОН, Приемна, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа, в срок до 08 октомври 2021 г. За контакти: 02/92 17 428, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“.


Подбор за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2021/2022 година, както следва:

  1. Преподавател по български език и литература в начален етап в Средно общообразователно училище № 31 (I-III степен), гр. Одеса, Украйна;
  2. Преподавател по методика на преподаването на български език и литература в Районното управление на образованието, младежта и спорта, гр. Тараклия, Тараклийски район, Република Молдова;
  3. Преподавател по български език и литература в Българския теоретичен лицей “Васил Левски“, гр. Кишинев, Р Молдова;
  4. Преподавател по български език и литература в Гимназия № 3 „Съзвездие“, гр. Бердянск, Запорожка област, Украйна

Обява

Формуляр (по образец) за участие в подбора можете да свалите    ТУК.

В срок до 26 август 2021 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и наукат (публ. 09.08.2021 г.).


Заповед № РД09-1352/30.06.2021 г. на министъра на образованието и науката относно кадровото осигуряване на БСУ "Христо Ботев" - град Братислава за учебната 2021/2022 година (публ. 30.06.2021 г.)

Свободни места за учебната 2021/2022 година:
1. За длъжността „учител, начален етап на основното образование“ – 1 място.
2. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (български език и литература)“ – 1 място.
3. За длъжността „учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда)“ – 1 място.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 15 юли 2021 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428).


Заповед № РД09-1351/30.06.2021 г. на министъра на образованието и науката относно кадровото осигуряване на Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република за учебната 2021/2022 година (публ. 30.06.2021 г.)

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 15 юли 2021 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428).


ПОДБОР за преподаватели сред българските общности зад граница за учебната 2021/2022 година (публ. 02.03.2021 г.)

Обява

Формуляр (по образец) за участие в подбора можете да свалите   ТУК.

В срок до 30 март 2021 г. включително кандидатите трябва да представят документите си в деловодството на Министерството на образованието и науката (публ. 02.03.2021 г.)Заповед № РД09-2127/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ в БСУ Христо Ботев - гр. Братислава за учебната 2020/2021 година

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 18 септември 2020 г. включително (Обявата е публикувана на 28.08.2020 г.)


Заповед за обявяване на свободно учителско място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (английски език)“ в БСУ Д-р Петър Берон - гр. Прага за учебната 2020/2021 година

Документите се подават в Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 2020 г. включително (Обявата е публикувана на 13.08.2020 г.)


Заповед № РД09-1493/10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „учител, общообразователен учебен предмет (български език и литература)“ в БСУ Христо Ботев - гр. Братислава за учебната 2020/2021 година.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 24 юли 2020 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 10.07.2020 г.)


Заповед № РД09-1492/ 10.07.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място учителско място в БСУ Д-р Петър Берон - гр. Прага за учебната 2020/2021 година.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 24 юли 2020 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 10.07.2020 г.)


Заповед № РД09-741/07.04.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободни места в Европейските училища

Заявление за кандидатстване

Необходимите документи следва да бъдат представени в 10-дневен срок от публикуване на обявлението електронно подписани на електронен адрес [email protected] или лично, или чрез пълномощник в сградата на Министерството на образованието и науката, Приемна, гр. София, бул. „Княз Дондуков“ 2А, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа. Краен срок за подаване: 21 април 2020 г. (Обявата е публикувана на 08.04.2020 г.)


Заповед № РД09-172/28.01.2020 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „главен счетоводител“ в Българското средно училище - гр. Братислава, Словакия.

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до 15 дена от публикуването на обявата на сайта – 12 февруари 2020 г. включително, на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428). (Обявата е публикувана на 28.01.2020 г.

 


ИНФОРМАЦИЯ за конкурс за стипендии за усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност, обявен от Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” и Посолството на САЩ в Република България
публ. 17 януари 2020 г.
 
Документите се подават по електронен път до 14 февруари 2020 г.
 
Заповед № РД09-2923/25.11.2019 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за длъжността „главен счетоводител“ в Българското средно училище - гр. Братислава, Словакия

Документите се подават в Министерството на образованието и науката, в срок до един месец от публикуването на обявата включително,  на адрес: София 1000, бул. „Княз Дондуков“ № 2А, дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ (за контакти: тел. 02 92 17 428; 02 92 17 590). (Обявата е публикувана на 26.11.2019 г.)


 
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“