Справка за заетост на студентските общежития

Начало » Висше образование » Справки и образци на документи » Справка за заетост на студентските общежития

Справка за заетост на студентските общежития


Заетост на студентските общежития към дата 31 март 2021 г. (публ. 26.04.2021 г.)

Заетост на студентските общежития към дата 31 ноември 2020 г. (публ. 21.12.2020 г.)

Заетост на студентските общежития към дата 31 март 2020 г. (публ. 27.04.2020 г.)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“