НВО за IV клас

Начало » Общо образование » Национално външно оценяване (НВО) » НВО за IV клас

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2017/2018 година

Човекът и природата, 17 май 2018 г.

Човекът и обществото, 16 май 2018 г.

Математика, 14 май 2018 г.

Български език и литература, 10 май 2018 г.

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2016/2017 година

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2015/2016 година

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2014/2015 година

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2013/2014 година

Tестове и верни отговори от Национално външно оценяване на учениците от IV клас през учебната 2012/2013 година

Примерни тестове през учебната 2012/2013 година

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2011/2012 г.

СКАЛА ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ на резултатите от тестовете за външно оценяване в ІV клас към шестобалната система на оценяване
 

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2010/2011 г.

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2009/2010 г.

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2008/2009 г.

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2007/2008 г.

ТЕСТОВЕ И ВЕРНИ ОТГОВОРИ ОТ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2006/2007 г.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“